Kulski „Komunalac“ nabavio nove male kontejnere

186

KULA - Javno komunalno preduzeće "Komunalac" iz Kule nabavilo je 25 malih kontejnera za potrebe održavanja higijene našeg grada.

komunalac-kula
JKP "Komunalac" Kula, upravna zgrada / Foto: B. Grbić / decembar 2017.

Novi kontejneri postavljeni su u samom centru grada, dok će oni stariji biti postavljeni na ostalim mestima, a u planu je nabavka i velikih kontejnera koji će biti postavljeni na kritičnim tačkama, piše kulski opštinski sajt.

Kako je rekao direktor „Komunalca“ Damjan Miljanić, ovo javno komunalno preduzeće svake godine vrši zamenu kontejnera jer se u proseku uništi oko 15, a oko 30 se popravi.

Po Kuli je trenutno raspoređeno 200 malih i 20 velikih kontejnera, ne računajući one koji su u posedu ostalih preduzeća. „Komunalac“ u centru grada odvozi otpad svakog dana, dok se u ulicama van centra smeće odnosi po utvrđenom rasporedu, objašnjeno je na opštinskom sajtu.