Upućen poziv nacionalnim manjinama da se upišu u Poseban birački spisak

82

SRBIJA - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva pripadnike nacionalnih manjina da se upišu u Poseban birački spisak.

Glasačka kutija / Foto: N. Janjanin

Pripadnici nacionalnih manjina, koji ispunjavaju uslove za sticanje biračkog prava u Republici Srbiji, upisom u Poseban birački spisak stiču pravo da biraju i budu birani na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina, koji su najavljeni za jesen.

Kako je saopštilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, izbori za nacionalne savete biće raspisani sredinom avgusta, a Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i njegove nedavno usvojene izmene i dopune precizno definišu čitavu proceduru.

Da biste se upisali u Poseban birački spisak, treba lično da podnesete zahtev i popunite poseban obrazac koji podnosite opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta ili mestu boravišta, za interno raseljena lica.

Iz Ministarstva podsećaju da je broj upisanih u posebne biračke spiskove bitan, jer od njega zavisi da li će određeni nacionalni savet biti biran na neposrednim ili elektronskim izborima.