Zakazano javno nadmetanje za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava Opšte bolnice Vrbas

253

VRBAS - Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja raspisala je javni oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava Opšte bolnice Vrbas putem javnog nadmetanja.

Opšta bolnica Vrbas / Foto: Bratislav Grbić / februar 2018.

Javno nadmetanje će biti održano u utorak, 31. jula u 10:00 časova, u prostoriji radionice Opšte bolnice Vrbas, u Ulici Milana Čekića 4.

Učesnici u javnom nadmetanju moći će da otkupe 60 metalnih bolesničkih kreveta, čija je početna licitaciona cena 2.000 dinara za jedan komad, zatim jedno „pik-ap“ dostavno vozilo „Jugo skala“ iz 1998. godine, čija je početna cena 15.000 dinara, kao i sedam aparata za dijalizu po početnoj ceni od 5.000 dinara po aparatu.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja do početka licitacije podnesu na uvid ličnu kartu (fizička lica) ili fotokopiju rešenja o upisu u Agenciju za privredne registre (pravna lica), pruže dokaz da su deponovala novčana sredstva u vrednosti 10 odsto od početne licitacione cene predmeta za koji licitiraju na račun Opšte bolnice Vrbas broj 840-775667-60, sa navođenjem namene „za licitaciju rashodovanih osnovnih sredstava od 31.07.2018. godine“ i podnesu punomoćje za lice koje zastupa učesnika na licitaciji.

Sa najuspešnijim učesnikom/kupcem, koji bude izlicitirao predmete prodaje, zaključiće se ugovor o kupoprodaji, a ostalim – neuspešnim učesnicima će se vratiti depozit u roku od pet dana od dana održavanja licitacije.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti i razgledanje predmeta prodaje izvršiti svakog radnog dana od 13:00 do 14:00 sati u Opštoj bolnici Vrbas. Osoba za kontakt je Zbućnović Dragan, telefon 064/802-32-80.