Pokrajina raspisala javne pozive za zapošljavanje i samozapošljavanje

64

VOJVODINA - U skladu sa pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio je nekoliko javnih poziva.

Ilustracija / Foto: M. V. / mart 2018. godine

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini – Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju iznosi 45.400.000 dinara. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 250.000 dinara, odnosno 300.000 dinara za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i žena. Ugovorna obaveza za lice koje ostvari pravo na subvenciju je 12 meseci.

Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini – Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 59.600.000 dinara. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica dodeljuje se u iznosu od:

-930.000 dinara za zapošljavanje nezaposlenih čije zanimanje spada u deficitarna zanimanja prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje za Filijale na teritoriji AP Vojovidine, sa najmanje visokim obrazovanjem stečenim na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, osim medicinskog osoblja koje može biti i nižeg stepena obrazovanja. Poslodavac koji ostvari na subvenciju u obavezi je da omogući da radni odnos lica traje najmanje 36 meseci i da isplaćuje prosečnu bruto II zaradu za svih 36 meseci ugovorne obaveze.
-173.000 dinara po licu za zapošljavanje nezaposlenih lica, za subvencionisanje poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze. Poslodavac može da zaposli najviše 10 lica. Pravo na subvenciju ostvaruje poslodavac koji ima registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru.

Javni konkurs finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine – Za finansiranje javnih radova Sekretarijat je izdvojio 15.000.000 dinara. Cilj Javnog konkursa je radno angažovanje nezaposlenih i nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanje određenog društvenog interesa. Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana u Registar koji vodi agencija za privredne registre.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs.