Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu do 15. avgusta

39

SRBIJA – Obaveštavaju se poreski obveznici da 15. avgusta ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica.

Foto: M. V.

Porez na imovinu se plaća u četiri rate sa rokovima do 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra, a za svaki dan kašnjenja plaća se zatezna kamata. Ukoliko lice pokuša da izbegne plaćanje poreza na imovinu, za to je predviđena kazna u iznosu od 5.000 dinara.

Sve potrebne informacije građani mogu da dobiju u Lokalnoj poreskoj administraciji.