(FOTO) Fondacija Suva Nawa iz Holandije uručila donaciju Opštoj bolnici Vrbas

146

VRBAS - Bouwine Schuttel, predsednica Fondacije “Suva Nawa” iz Holandije posetila je, pre izvesnog vremena, Opštu bolnicu Vrbas dogovorivši pritom buduću saradnju u vidu razmene znanja i iskustava, pre svega, medicinskih sestara tehničara u radu sa starijim i teže pokretnim i nepokretnim pacijentima.

Foto: Opšta bolnica Vrbas

“Suva Nawa“ je organizacija sa osnovnim ciljem umanjenja ranjivosti populacije starijih, a njome u potpunosti upravljaju volonteri, koji rukovode širokom mrežom, takođe, volontera u Holandiji.

Ovih dana u Opštu bolnicu Vrbas pristigla je i donacija blizu 100 čaršava i jastučnica i 200 jastuka. Donacija je ostvarena zahvaljujući saradnji sa Aleksandrom Subotinom, sveštenikom Evanđeoske crkve iz Kucure, Nevladinom organizacijom “Za pomoć istočnoj Evropi” i saradnji sa fondacijom “Suva Nawa” iz Holandije. U prikapljanju sredstava za realizaciju donacije učestvovali su i zaposleni u bolnici “Meander” u Amersfortu, koju su posetile dve medicinske sestre iz Opšte bolnice Vrbas.

Foto: Opšta bolnica Vrbas

Duška Obrovački, glavna medicinska sestra Odeljenja ortopedije i traumatologije, plastične i rekonstruktivne hirurgije i Valentina Nikolić, terapeutska medicinska sestra Odeljenja za endokrinologiju i nefrologiju u Službi interne medicine posetile su u avgustu mesecu bolnicu “Meander” u Amersfortu, u Holandiji. Poseta je zamišljena kao edukativno – radna, gde su pored redovnog radnog vremena u bolnici, zahvaljujući gospođi Leni Hillenga, direktorki dva staračka doma, organizovane i posete nekoliko gerontoloških centara i drugih ustanova koje sarađuju sa bolnicom i fondacijom. Suva Nawa ostvaruje svoje prihode kroz donatorske kampanje, sponzorstva i prikupljanje sredstava. Volonteri dobijaju samo strogo limitirana sredstva koja pokrivaju stvarne troškove prilikom aktivnosti.

Foto: Opšta bolnica Vrbas

Kako je naglasila Duška Obrovački, pored kolega i koleginica, lično ih je dočekala i Karina Kastelijn, menadžer bolnice: “Ona nas je uputila u radno vreme, obišla sa nama bolnicu, upoznala nas sa radom odeljenja na kojima ćemo boraviti za vreme posete (dva dana na Odeljenju traumatologije i Ginekologije i tri dana na Odeljenju gerijatrije). Gospođa Kasteljin nam je obezbedila identifikacione kartice koje su neophodne za svakodnevno kretanje po bolnici, trebovanje uniformi, za otvaranje ulaznih vrata na odeljenja, kao i za pokretanje lifta. Nakon upoznavanja sa kolegama i koleginicama počeli smo da pratimo stručni rad i upoznajemo se sa njihovim procedurama. Aktivno smo učestvovali u nezi polupokretnih i nepokretnih pacijenata. Takođe, obučili su nas za rad na mašinama za podizanje i transport pacijenata do toaleta. Posebno bih istakla da svaka bolesnička soba ima elektronske krevete sa alarmnim sistemom gde u slučaju ako pacijent ustane a nije spreman za to, alarmni sistem obaveštava medicinsku sestru.”

Foto: Opšta bolnica Vrbas

“Posebno je interesantno u kolikoj meri je olakšana podela terapije te je smanjen “prazan hod”. Medicinske sestre, pored ostalog, imaju tablet ili neku vrstu pokretnih računara koji se nalaze na kolicima za podelu “per os” terapije. Dakle istovremeno dok vrše podelu lekova pacijentima, vrše zabelešku svakog leka i procuderu za svakog pacijenta pojedinačno. Lekari i sestre ne idu zajedno u vizitu, već se u određeno vreme sastaju gde komentarišu stanje pacijenta, odredjuju dalju terapiju i dodatnu dijagnostiku“, kaže Valentina Nikolić i dodaje:

„Kolege su nam omogućile da obiđemo i Urgentni prijem bolnice. Nakon ukazane prve pomoći, vrši se primopredaja informacija izmedju sestara, te se pacijent što brže premešta na odeljenje krevetom na kojem je i bio (svi kreveti u bolnici su isti te nije neophodno premeštanje sa jednog na drugi). Vrlo je interesantno što medicinske sestre rade, između ostalog, ultrazvuk mokraćne bešike kod pojedinih pacijenata, što postoji Tim bolnice za konsultacije. Posebno bih istakla saradnju sa dr Edith Veldink i njena praktična usmerenja prilikom testiranja nepokretnih i polupokretnih pacijenata sa demencijom, kao i o načinima prevencije pada kod ležećih pacijenta.”

“Nastojaćemo da iskustvo iz bolnice “Meander” primenimo u praksi u Opštoj bolnici Vrbas u onoj meri koliko je moguće prilagoditi procedure našim prilikama i resursima. Ipak pre svega želim da se zahvalim Aleksandru Subotinu, svešteniku Evanđeoske crkve iz Kucure koji uspostavio kontakte između naše bolnice i bolnice u Holandiji, kao i sa fondacijom “Suva Nawa”, da se zahvalim gospođi Bouwine Schuttel na veoma dobroj organizaciji. Poseta je zamišljena kao uzvratna, tako da u sledećem koraku očekujemo dve koleginice – medicinske sestre da posete Opštu bolnicu Vrbas”, završila je Obrovački.