Opštinsko veće u Kuli predlaže: Građani da odlučuju o utrošku sredstava od poreza na imovinu

72

KULA - Na danas održanoj sednici Opštinskog veća opštine Kula, utvrđen je nacrt Odluke o usvajanju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Kula za period od 2018. do 2021. godine.

Foto: Jelena Beljkaš

Kako stoji u saopštenju Opštinskog veća, plan je izrađen u cilju unapređenja konsultovanja i učešća građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Kula.

Pored navedene tačke, članovi opštinskog veća razmatrali su i Izveštaje o radu za 2017. godinu Domova kulture Crvenka i Sivac, kao i program rada ustanova u kulturi za narednu godinu. Takođe je utvrđen i Nacrt rešenja o davanju saglasnosti na izmene poslovanja JKP Radnik Sivac sa finansijskim planom. Utvrđen je i Nacrt rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP „Prečistač Vrbas – Kula“ Vrbas. – stoji na sajtu opštine Kula.

Naše Mesto