Prva pomoć za zaposlene – Kako da reagujete prilikom nezgoda na radu?

219

KULA - Crveni krst u Kuli realizuje obuke u prvoj pomoći za zaposlene, prema članu 10. Zakona o Crvenom krstu Srbije, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i važećim pravilnikom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih u prvoj pomoći.

Foto: pixabay.com

Osnovna obuka za zaposlene:

 • namenjena je za sve zaposlene, bez obzira na izloženost  riziku;
 • traje 6 školskih časova;
 • pruža osnovna znanja i veštine prve pomoći od postupaka na mestu nesreće, pružanja pomoći najugroženijima do pravilnog obaveštavanja hitnih službi i umanjenja posledica nastale situacije.

Napredna obuka za zaposlene:

 • namenjena je zaposlenima na radnim mestima sa povećanim rizikom;
 • traje 12 školskih časova;
 • ima četiri modula, prema vrsti rizika na radnom mestu:
  • Mehaničke opasnosti;
  • Hemijske štetnosti;
  • Rad na otvorenom i izloženost štetnim klimatskim uslovima;
  •  Rad sa decom, rad u oblasti sporta i administrativni poslovi.

Nastava je aktivna i usmerena na praktično savladavanje veština prve pomoći uz korišćenje odgovarajuće opreme i materijala. Obuku izvode predavači prve pomoći sa licencom Crvenog krsta Srbije. Nakon obuke vrši se testiranje znanja i polaznici dobijaju Uverenje o završenoj obuci sa zaštitnim hologramom, koje Crveni krst izdaje u skladu sa zakonom. Crveni krst vodi jedinstveni registar izdatih uverenja u celoj mreži organizacija Crvenog krsta na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko ste zainteresovani za obuku. Možete se obratiti organizaciji Crvenog krsta Kula.

Kontakt telefoni: 025/722-125; 025/ 722-316; 064/ 9710283.