Obnavljanje horizontalne signalizacije u zonama škola u Vrbasu i okolnim selima

237

VRBAS - Farbanjem oznaka na saobraćajnicama u zonama Osnovne škole „Svetozar Miletić“ i Srednje stručne škole „4. juli“, putari JKP „Komunalac“ Vrbas završili su poslove osvežavanja horizontalnih linija u blizinama obrazovnih ustanova u Vrbasu. Ovi radovi obavljaju se u cilju podizanja bezbednosti učenika uoči početka školske godine.

Foto: JKP "Komunalac" Vrbas

Pred početak svakog septembra, vrbaski putari osvežavaju slova, pešačke prelaze i zaustavne trake na kolovozima u blizini osnovnih i srednjih škola. Označili su sve prilaze osnovnim i srednjim školama na području Vrbasa, nakon čega će iste poslove obavljati u selima koji administrativno pripadaju vrbaskoj opštini.

„Bezbednost dece u saobraćaju je prioritet svih prioriteta, posebno što se svakog septembra broj vozila na drumovima povećava. Obnova signalizacije predstavlja saobraćajno – tehničku meru koja omogućuje sigurnije kretanje dece na putu od kuće do škole“, rekao je Milovan Krivokapić iz PJ „Čistoća“ i dodao da putari redovno kose travnate površine na putnim pojasevima kako bi saobraćajnice bile što preglednije.

Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas

Poslovi putara u manjoj meri ometaju saobraćaj, ali Krivokapić, sve vozače moli za strpljenje u trenutku radova.

„Prvaci postaju samostalni pešaci, odnosno, učesnici u saobraćaju, te bih zamolio vozače da poštuju brzinu od 30 kilometara na čas u blizinama škola“, poručuje Krivokapić.

Nakon obnove horizontalne signalizacije, pristupiće se zameni vertikalnih znakova i stubova, kao i asfaltiranju udarnih rupa na putevima koji su u ingerenciji JKP-a i lokalne samouprave.