Pokrajina deli sredstva za rešavanje stambenog pitanja porodicama sa troje dece

230

VOJVODINA - Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Vojvodine porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete.

Ilustracija / Foto: M. V. / mart 2018. godine

Pravo učešća na konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice u kojima se počev od 1. januara 2018. rodi treće ili četvrto dete.

Uslovi konkurisanja nalažu da podnosioci prijave nisu korisnici novčane socijalne pomoći i da je najmanje jedan od roditelja zaposlen.

Visina traženih sredstava ne može da bude veća od 1.200.000 dinara, a ukupna sredstva koja se dodeljuju iznose 63.000.000 dinara.

Ciljevi ovog konkursa usmereni su na podsticanje rađanja i afirmaciju pronatalitetne politike, ublažavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova i iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture u opštinskim, gradskim i ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Ceo tekst konkursa pročitajte – OVDE.

Preuzmite: