Crveni krst Kula vrši obaveznu obuku zaposlenih o pružanju prve pomoći

145

KULA - Crveni krst Kula obaveštava poslodavce da su dužni da obezbede pružanje prve pomoći po osnovu Pravilnika o načinu pružanja prve pomoći.

Foto: pixabay.com

Pravilnik je stupio na snagu 7. januara 2017. godine, a poslodavci su u obavezi po članu 14 ovog pravilnika da u roku od dve godine od dana stupanja na snagu osposobe zaposlene.

Poslodavci su u obavezi da imaju zidni ormarić ili prenosivu torbu za pružanje prve pomoći u kojima mogu da se nalaze samo sredstva i oprema koji su za to namenjeni. Više o tome pročitajte u Pravilniku o načinu pružanja prve pomoći.

Crveni krst Kula vrši osnovnu obuku za radna mesta sa manjim rizikom u trajanju od šest časova, po ceni od 1.500 dinara i neprednu obuku, za radna mesta sa visokim rizikom, u trajanju od 12 časova po ceni od 3.000 dinara.

Kandidati koji prodju obuku dobijaju uverenje koji važi pet godina.

Za sve informacije i rezervaciju mesta za obuku nazovite brojeve 025/722-125; 025/722-316; 060/322-08-13; 064/971-02-83.