Sportskom savezu opštine Kula oduzet PIB

239

KULA - Na 21. sednici Skupštine opštine Kula koja je održana u sredu, poslanik Ruske stranke Rajko Bulatović postavio je pitanje koje se tiče Sportskog saveza opštine Kula.

Velibor Milojičić / Foto: Nemanja Janjanin

Kako je Bulatović rekao, pred samu sednicu je dobio dopis u kome ga je sekretar Sportskog saveza opštine Kula Zoran Malivuk zamolio da postavi pitanje da li je tačno da je Sportskom savezu oduzet poreski identifikacioni broj (PIB).

Za govornicu je izašao predsednik opštine Kula Velibor Milojičić koji je rekao da ga je poreska uprava zvanično obavestila da je Sportskom savezu opštine Kula privremeno oduzet PIB. Milojičić je istakao da je taj zahtev i zahtev sportskom inspektoru AP Vojvodine uputio lično on jer, kao kaže, stanje u oblasti sporta na teritoriji opštine Kula mora da se reši.

Predsednik dodaje da je, osim oduzimanja poreskog identifikacionog broja od strane Poreske uprave, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu doneo 17. avgusta rešenje u kome su utvrđene sve nepravilnosti u radu Sportskog saveza opštine Kula i dat im je rok od 90 dana da ih uklone. On navodi da u tački 5 stoji da se privremeno zabranjuje obavljanje sportskih delatnosti i aktivnosti Sportskom savezu opštine Kula do ispunjenja svih uslova, dok u nalazu pokrajinskog budžetskog inspektora stoji da je utvrđeno da je Savez u blokadi svog poslovnog i namenskog računa još od 19. jula 2015. godine, a iznos blokade računa je 4.151.111,72 dinara.

Ceo odgovor predsednika Milojičića poslušajte u nastavku: