U toku podela avgustovskih računa za isporučene usluge JKP „Komunalac“ Vrbas

305

VRBAS - U toku je podela računa za isporučene usluge JKP „Komunalac“ Vrbas za avgust. Računi stižu na adrese 14.500 fizičkih i blizu hiljadu pravnih lica na području vrbaske opštine.

Foto: JKP "Komunalac" Vrbas

Prosečan račun za komunalne usluge iznosi blizu 1.300 dinara, a korisnici koji svoje obaveze izmire do 20. dana u mesecu, ostvaruju popust od tri odsto.

„Zamolio bih korisnike i potrošače naših usluga da, ukoliko naslede, dobiju ili kupe objekat, obaveste naše preduzeće o promenama vlasnika kako bismo znali na čije ime i adresu zadužujemo isporučene komunalne usluge. Katastar nepokretnosti nema obavezu da nam dostavlja te podatke“, kaže šef Službe obračuna i naplate potraživanja Miljko Miljanić.

Miljanić poručuje i predstavnicima stanara zgrada da prijave tačan broj članova domaćinstava kako bi obračun vode bio što precizniji. Takođe, preporučuje se i redovan pregled unutrašnjih instalacija da ne bi došlo do nepotrebnih gubitaka.

„Potrošači u individualnim domaćinstvima treba da obezbede nesmetani prilaz šahtama prilikom očitavanja brojila od strane inkansanata. Ukoliko su u mogućnosti, bilo bi poželjno da teške betonske poklopce zamene metalnim“, kaže Miljanić.