Usvojena Odluka o rebalansu budžeta opštine Kula

60

KULA - U sredu je održana 21. sednica Skupštine opštine Kula na kojoj je usvojena Odluka o rebalansu budžeta za 2018. godinu.

Foto: Nemanja Janjanin

Odbornici Skupštine opštine Kula usvojili su predlog Lokalnog akcionog plana po kome se građanima daje mogućnost da se uključe u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu za period od 2018. do 2021. godine. Takođe, usvojen je i predlog Odluke o usvajanju Sektorske strategije ruralnog razvoja za period od 2018. do 2020. godine, piše info sajt Opštine Kula.

Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu deo je programa „Reforma poreza na imovinu“ koji realizuje Švajcarska razvojna agencija za saradnju u Srbiji i International Management Group.

Na 21. sednici Skupštine opštine Kula data je saglasnost na Program rada ustanova čiji je osnivač opština Kula za 2019. godinu: Dom kulture Sivac i Dom kulture Ruski Krstur, kao i na Statut JKP „Prečistač Vrbas-Kula“ iz Vrbasa.