Rusini predali i četvrtu listu za predstojeće izbore za članove nacionalnih saveta

74

RUSKI KRSTUR - U petak je održana 66. sednica Republičke izborne komisije na kojoj je proglašena još jedna izborna lista rusinske nacionalne manjine.

Grupa birača „Za mlade Rusine“ podnela je Izbornu listu „Rusinska budućnost / Руска будучносц“ koja će učestvovati na neposrednim izborima za članove Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine, raspisane za 4. novembar. Izborna lista ima 12 kandidata i podržana je sa ukupno 101 pravno valjanom overenom izjavom birača.

Pored ove, na izborima za članove Saveta rusinske nacionalne manjine učestvovaće i izborne liste “Rusini zajedno / Руснаци вєдно”, koju je podnela grupa birača “Za Rusine”, zatim “Biti i ostati Rusin – Olena Papuga / Буц и остац Руснак – Олена Папуґа”, podnesena od strane “Rusinske lige”, kao i “Za Rusine – Željko Kovač / За Руснацох – Желько Ковач”, grupe birača “Za Ruski Krstur”.