Čuvari osmeha posetili MZ Sivac i AD Bačka

196

SIVAC - Predškolska ustanova "Bambi" delatnost obavlja u 11 vrtića opštine i svaki vrtić u svoj rad ugrađuje specifičnosti svog najbližeg okruženja.

Foto: Biljana Perović

U planiranju i programiranju vaspitno obrazovnog rada polazi se od specifičnosti sredine i zapravo program se razvija u interakciji, dece, vaspitača, porodice i sredine, nije unapred dat već je kontinuiran proces i sastavni deo vaspitne prakse.

Na nivou mesta realizuje se saradnja sa Domovima kulture, Mesnim zajednicama, bibliotekama , školama, Domovima zdravlja, javnim ustanovama, privrednim preduzećima i privatnim preduzetnicima.

Foto: Biljana Perović

Vrtić “Čuvari osmeha” u Sivcu može da se pohvali još jednom uspešnim saradnjom sa lokalnom sredinom.

U toku letnjeg raspusta, AD Bačka u dogovoru sa Mesnom zajednicom Sivac i Predškolskom ustanovom “Bambi”, finansirala je ugradnju roletni na prozorima objekta.

Početak nove školske godine “Čuvari osmeha” započeli su posetom sekretaru Mesne zajednice Sivac i direktoru AD Bačka, kako bi im zahvalili na ulepšavanju vrtića i stavaranju boljih ulova za učenje, rad, druženje i odrastanje.