Vi pitate, predsednik opštine Kula Velibor Milojičić odgovara

194

KULA - Predsednik opštine Kula Velibor Milojičić poziva građane da postave pitanja na koja će on dati odgovore u okviru video intervjua koji će biti objavljen na Portalu "Naše Mesto".

Velibor Milojičić / Foto: N. Janjanin

Velibor Milojičić ovu inicijativu pokreće jer želi da transparentnost rada, ali i komunikaciju sa građanima podigne na viši nivo.

Predsednik poziva građane da svoja pitanja pošalju putem kontakt forme koja se nalazi na ovoj stranici, zaključno sa četvrtkom, a on će na ta pitanja dati odgovore početkom sledeće nedelje, u okviru video intervjua, koji će biti objavljen na našem sajtu.

Kako nam je predsednik Milojičić rekao, spreman je da odgovori na sva pitanja koja se odnose na rad njega kao predsednika i lokalne samouprave. Molimo čitaoce da ovim putem šalju samo takva pitanja, nikako pitanja koja su ličnog karaktera.

Pitanja možete postaviti imenom i prezimenom ili anonimno. Ako pitanje želite da postavite anonimno, niste obavezni da se potpišete. Našoj redakciji, niti bilo kome drugom, u tom slučaju neće biti poznat vaš identitet.

U slučaju da na našu e-mail adresu pristigne preveliki broj pitanja, redakcija Portala „Naše Mesto“ će odabrati najzanimljivija koja će predsedniku postaviti u okviru video intervjua. Takođe, novinari našeg portala će predsedniku postaviti i nekoliko redakcijskih pitanja.

Prilikom postavljanja pitanja, vodite računa o tome da ona budu suštinskog karaktera, nikako personalnog, bez obzira na to da li je reč o vama ili predsedniku. Pitanja personalnog karaktera biće ignorisana.

Svaki građanin ima pravo da postavi po jedno pitanje, što je moguće utvrditi po IP adresi sa koje se pitanje postavlja. Molimo vas da ispoštujete ovu smernicu.

Rok za slanje pitanja je četvrtak 13. septembar, do 23:59.