(FOTO) U Vrbasu u toku zamena vertikalne signalizacije

79

VRBAS - Iako kontrolu saobraćajne signalizacije putari JKP „Komunalac“, uz stručni nadzor Odenjenja za investicije, komunalne i građevinske poslove opštinske uprave Vrbas, vrše tokom čitave godine, septembar je period kada se obavlja planska akcija postavljanja nedostajućih i zamena dotrajalih znakova i tabli na saobraćajnicama u Vrbasu.

Foto: JKP "Komunalac" Vrbas

Ovu sedmicu putarska jedinica započela je menjanjem i postavljanjem znakova u naseljima Mađaršor i Vinogradi.

Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas

„Neizostavni deo svakog naseljenog mesta su horizontalna i vertikalna signalizacija. Vrbasom, zbog svog položaja, svake godine prolazi sve više putničkih vozila i teških kamiona. Stoga, bezbednost učesnika u saobraćaju mora biti na visokom nivou. Uz odličnu saradnju s predstavnikom nadležnog odeljenja loklane samouprave Aleksandrom Nikolićem, redovno se održava putna privreda, a nekoliko puta godišnje vršimo detaljnu zamenu vertikalnih znakova“, kaže predradnik „Puta“ u JKP „Komunalac“ Milovan Krivokapić i dodaje da će naredne tri radne nedelje obavljati ove radoove, kako u Vrbasu, tako i u naseljenim mestima opštine.

Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas

Početku radova na obnovi vertiklane signalizacije, prethodio je obilazak svih saobraćajnica i putnih pravaca u vrbaskoj opštini, nakon čega je utvrđeno da nedostaje 70 znakova opasnosti, izričitih naredbi i obaveštenja i da je blizu 30 znakova dotrajalo.

Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas

„Svaki znak, bilo da je u pitanju vertikalna ili horizontalna signalizacija, ima važnu i nezamenjivu ulogu za sve učesnike u saobraćaju, zato apelujem na nesavesne građane da čuvaju i ne uništavaju zajedničku imovinu, jer time narušavaju bezbednost“, kaže Krivokapić.

Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas

Uporedo s ovim poslovima, putarske jedinice kose travnate površine na trouglovima preglednopsti i putnim pojasevima kako bi učesnici u saobraćaju bili što bezbedniji.

Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas