U toku uklanjanje vodene vegetacije na kanalu između Odžaka i Karavukova

229

ODŽACI / KARAVUKOVO - Nakon što je nivo Dunava porastao i hidrološki uslovi poboljšani, otvorena je vodozahvatna ustava Bezdan na Dunavu posle čega je došlo do povećanja dotoka sveže vode u kanale Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Zbog visokih temperatura i sadržaja azotnih i fosfornih materija, koje u vodu dospevaju spiranjem sa poljoprivrednog zemljišta, došlo je do povećane vodene vegetacije koja se sada zbog povećanog proticaja vode pomera nizvodno i dolazi do njenog nagomilavanja na širim deonicama.

Ovakva pojava može da dovede do pomora ribe, zbog čega je Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ uputilo plovne kosačice na lokaciju između Odžaka i Karavukova, na kojoj se trenutno nalazi velika količina vegetacije. Analiza je pokazala da je nivo kiseonika na ovoj deonici, na dužini od tri kilometra, ispod uobičajenog.

Plovne kosačice će svojim radom omogućiti proticaj vode uklanjanjem drezge, vodenog orašca, sočivice i druge vodene vegetacije i na taj način obezbediti dobar ekološki status vode u kanalima.