Poziv za dodelu jednokratne pomoći ili ogreva izbeglim i interno raseljenim licima

180

KULA - Komesarijat za izbeglice i migracije raspisao je javni poziv za evidentiranje potencijalnih korisnika za dodelu jednokratne pomoći ili ogreva najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica.

Ilustracija / Foto: M. V. / mart 2018. godine

Pomoć je namenjena licima koja imaju boravište na teritoriji opštine Kula i imaju važeću izbegličku legitimaciju, a kada su u pitanju interno raseljena lica, u ličnoj karti treba da imaju navedeno prebivalište na Kosovu i Metohiji i raseljeničku legitimaciju.

Pravo na pomoć mogu da ostvare lica koja zadovoljavaju neki od sledećih kriterijuma posebne socijalne ugroženosti:

  • porodica sa bolesnim članom
  • jednoroditeljska porodica sa maloletnom decom
  • porodica sa članom koja je osoba sa invaliditetom
  • porodica sa detetom sa smetnjama u razvoju
  • trogeneracijske porodice
  • porodica sa troje i više dece
  • porodica sa članom koji je preživeo nasilje u porodici
  • porodica sa članom koji je smrtno nastradao ili nestao u sukobima na prostoru bivše SFRJ
  • porodica sa prihodima do visine novčane socijalne pomoći
  • porodica starih lica – žene preko 60 i muškarci preko 65 godina

Na sledećim linkovima preuzmite: