(FOTO) Crveni krst Odžaci obeležio Svetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba

115

ODŽACI - Ove godine Svetski dan srca obeležava se pod sloganom „Obećavam da... za moje srce, za tvoje srce, za sva naša srca“.

Foto: Crveni krst Odžaci

Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti i invaliditeta u svetu. Da bi se to promenilo, ljudi širom sveta treba da obećaju da će uticati na četiri glavna faktora rizika (upotreba duvana, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost i štetna upotreba alkohola). Male promene u životnom stilu mogu uticati na zdravlje našeg srca. Prestanak pušenja, pravilna ishrana, 30 minuta fizičke aktivnosti dnevno može da pomogne u prevenciji bolesti srca i krvnih sudova.

Prema podacima Nacionalnog društva za akutni koronarni sindrom, od bolesti srca i krvnih sudova tokom 2016. godine u Srbiji je umrlo 52.102 osobe. Bolesti srca i krvnih sudova, sa učešćem od 51,7 odsto u svim uzrocima smrti, vodeći su uzrok umiranja u Srbiji.

Dakle, promenljivi faktori rizika su:

  • hipertenzija (povišen krvni pritisak)
  • upotreba duvana
  • povišen nivo šećera u krvi
  • fizička neaktivnost
  • nepravilna ishrana
  • nivo holesterola/lipida u krvi
  • prekomerna uhranjenost i gojaznost

Faktori rizika na koje ne možemo da utičemo (nepromenljivi faktori rizika):

  • godine starosti
  • pol
  • bolesti u porodici

Crveni krst Odžaci je ovim povodom u ponedeljak 1. oktobra 2018. godine organizovao uličnu manifestaciju sa uređenjem štanda u centru Odžaka. Obezbeđen je edukativni materijal u formi lifleta koji su volonteri Crvenog krsta delili našim sugrađanima.

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva, ali je i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova.

Procena je da će broj starijih osoba širom sveta porasti za 56 odsto, odnosno sa 901 milion osoba na više od 1,4 milijarde između 2015. i 2030. godine. Do 2030. godine, broj osoba starijih od 60 godina i više će premašiti broj mladih uzrasta od 15 do 24 godine.

Tema ovogodišnje kampanje: „Promovišemo šampione ljudskih prava starijih osoba“ podvlači važnost usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i potvrđuje posvećenost promovisanju punog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda starijih osoba.

Skoro 40 godina nakon usvajanja Deklaracije, pitanje ljudskih prava starijih osoba je prepoznato pri formulisanju Principa Ujedinjenih nacija za starije osobe iz 1991. godine, koji su pružili smernice u oblastima nezavisnosti, participacije, brige, samo-ostvarivanja i dostojanstva starijih osoba. Deceniju kasnije usvajanjem Madridskog međunarodnog akcionog plana za starenje, prvi put su se donosioci odluka na globalnom nivou obavezali da pitanje starenja povežu sa drugim okvirima za socijalni i ekonomski razvoj i ljudska prava. Međuzavisnost između društvene integracije starijih osoba i punog uživanja njihovih ljudskih prava ne može se zanemariti, s obzirom na to da će stepen do kojeg će starije osobe biti društveno integrisane, direktno uticati na njihovo dostojanstvo i kvalitet života.

Obeležavajući ovaj značajan datum, volonteri Crvenog krsta Odžaci posetili su neke od naših starijih sugrađana i uručili im poklone. Na taj način, poručeno im je „da su nama i dalje važni“.

Pogledajte fotografije: