Profesori Ekonomsko-trgovinske škole u Kuli na obuci u Španiji

99

KULA - Projekat "ETS Kula ICT Development" Ekonomsko-trgovinske škole iz Kule odobren je u maju mesecu tekuće godine od strane Fondacije Tempus (finansirano iz sredstava EU) u okviru KA1 projekata Erazmus plus programa.

Foto: ETŠ Kula

Odluku o odabiru projekta za finansiranje Fondacija Tempus je donela na osnovu pravila programa Erazmus + , uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili eksterni ocenjivači i raspoloživih sredstava za ovaj konkursni rok.

Projekat Ekonomsko-trgovinske škole podrazumeva odlazak šest nastavnika na obuku u partnersku ustanovu Inercia Digital SL u Španiji. Predviđeno je da prva grupa od tri učesnika pohađa obuku „Virtual Campus“ u periodu 30. septembra do 6. oktobra, a druga grupa od tri učesnika pohađa obuku „Multimedia Publishing“ u periodu  2. do 8. decembra.

Partnerska organizacija Inercia Digital SL iz Aljaraque, Huelva u Španiji je fokusirana na obuku i inovacije u pogledu digitalnih veština i ima kapacitete i iskustvo na evropskom nivou.

Cilj projekta je unapređenje ICT-a u radu škole, pojačana saradnja sa partnerima iz drugih zemalja, a sve to kroz razvoj kompetencija nastavnika i svesti o procesu doživotnog učenja. Konkretno u okviru obuke prve grupe, to je dizajniranje plana e-učenja za predmet koji predaju nastavnici koji idu na mobilnost, upravljanje ličnim i profesionalnim organizacionim alatima, stvaranje onlajn lične biblioteke resursa za deljenje s kolegama, kreiranje i upravljanje sistemom za jednostavan unos i pristup učeničkim podacima i izgradnja personalnog okruženja za učenje kroz upotrebu nove mreže i ICT-a. Po završeku obuke nastavnika u Španiji, škola će koristiti Epale, eTwinning i School Education Gateway u vezi sa širenjem unapređenih veština, a planirano je i niz radionica na ovu temu.

„Profesori nose jako pozitivne utiske, oduševljeni su organizacijom, gostoprimstvom i pozitivnom radnom atmosferom. Ovo im je bilo nezaboravno i zlata vredno iskustvo. Naša škola će sa ovakvim učešćem na međunarodnom projektu Erazmus plus programa, Fondacije Tempus, jačati kapacitete unutar ustanove ali i šire, čime će se stvoriti podsticajan ambijent za rad i napredovanje svih zaposlenih“, kažu iz Ekonomsko-trgovinske škole u Kuli.