Organizuj se za zajednicu! Evropski omladinski centar Vojvodine najavio radionicu u Vrbasu

162

VRBAS - Evropski omladinski centar Vojvodine organizovaće 29. oktobra od 09:00 časova radionicu u Vrbasu s ciljem da informiše mlade ljude kako da najuspešnije i najlakše zastupaju svoje interese kroz omladinski aktivizam, unapređujući kvalitet života mladih, kao i njihovo ostvarivanje prava i jednakih mogućnosti učešća u različitim oblastima društvenog života.

Radionice će kroz interaktivne aktivnosti staviti fokus na osnaživanje mladih da aktivno učestvuju u bilo kom obliku aktivizma i na taj način da doprinesu donošenju odluka koje su od značaja za njihovu budućnost i poboljšanju njihovog položaja u društvu.

Obučeni omladinski radnici će voditi edukativne radionice sa mladim ljudima koristeći neformalno obrazovanje.

Sledeće teme će biti predstavljene učenicima:

 • Neformalno obrazovanje i informalno učenje mladih
 • Slobodno vreme mladih
 • Zašto se ljudi udružuju? Oblici udruživanja (formalne i neformalne grupe, školske sekcije, đački parlament…)
 • Volontiranje i mladi
 • Funkcionisanje lokalne zajednice
 • Građanski aktivizam
 • Aktivizam i socijalne promene
 • Aktivizam mladih
 • Uloga omladinskih organizacija i organizacija za mlade
 • Aktivizam kao alat za ostvarivanje prava mladih koz političke procese
 • Kako motivisati što veći broj mladih ljudi da budu aktivni
 • Aktivizam mladih kroz njihovo lično angažovanje

Prijave za učešće na radionicima poslati na [email protected]

Edukativne radionice će voditi Nebojša Đerić, omladinski radnik i trener sa višegodišnjim iskustvom u omladinskom radu. Za sva vaša pitanja oko samih praktičnih aktivnosti na radionicama obratite se predavaču na: http://trainers.salto-youth.net/NebojsaDjeric/