U toku radovi na proširenju Gradskog groblja u Vrbasu

114

VRBAS - Nakon obavljene eksproprijacije zemljišta, stekli su se uslovi za proširenje Gradskog groblja u Vrbasu. Izgradiće se staze i parcele, a zasnovaće se i zelene površine.

Foto: JKP "Komunalac" Vrbas

U novom delu Gradskog groblja, geometri su završili sva merenja, te su se stekli uslovi za nivelaciju i ravnanje terena, nakon čega će se krenuti u postupak izgradnje kako se ne bi javljao problem sa prostorom za sahranjivanje.

Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas

„Teška mehanizacija „Komunalca“ obavlja poslove nivelisanja i krčenja terena na parcelama koje su nedavno eksproprisane. Ujedno, koristimo lepe vremenske prilike da sa mašinama priđemo i obodima groblja kako bismo očistili prostor od nagomilanog smeća koje, nažalost, nesavesni građani ostavljaju na mestu koje nije predviđeno za to. Nakon toga, pristupićemo izgradnji bestonskih staza i grobnica koje su nam neophodne, jer je mnogo građana slalo zahteve. Izbetoniraće se i pristupni put ka ovom delu groblja. Dakle, ideja nam je da upristojimo Gradsko groblje i da ono dobije izgled kakav Vrbas zaslužuje“, rekao je šef „Kapele“ JKP „Komunalac“ Miljan Vujović.

Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas

Gradsko groblje prostire se na površini od osam hektara na kojoj počiva blizu 17 hiljada pokojnika. Podeljeno je na zone i redove kako bi se srodnici bolje snalazili i orIjentisali na ovom prostoru. Novim proširenjem, Gradsko groblje dobiće još jednu, od ukupno devet zona.