Javni poziv za jednokratnu pomoć srednjoškolcima iz izbeglih ili interno raseljenih porodica

225

VOJVODINA - Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji Vojvodine.

Ilustracija / Foto: M. V. / mart 2018. godine

Pravo na učešće po ovom pozivu imaju lica koja imaju u skladu sa zakonom status izbeglih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda (21. decembar 2006. godine) i koja imaju dete koje pohađa drugi, treći ili četvrti razred srednje škole, a koja se prijave na Javni poziv od 8. oktobra do 8. novembra 2018. godine.

Visina sredstava koja se odobravaju iznose 40.000 dinara po detetu i uplaćuju se na račun punoletnog člana domaćinstva na ime školovanja deteta u roku od 60 dana od odluke Upravnog odbora kojom se odobravaju sredstva konkretnom detetu. Prilikom odlučivanja prioritet će imati srednjoškolci koji dosad nisu koristili ovu vrstu pomoći.

Prijava na Poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine podnosi se na propisanom obrascu koji možete da preuzmete na ovom linku.

Ceo tekst javnog poziva pročitajte – OVDE.