U Opštoj bolnici Vrbas počela primena trombolize kod lečenja ishemijskog moždanog udara

725

VRBAS - U Opštoj bolnici Vrbas je nedavno počela primena lečenja ishemijskog moždanog udara trombolizom, čime se omogućava pacijentu da nastavi život bez posledica.

Foto: Opšta bolnica Vrbas

Moždani udar označava prestanak funkcionisanja određenih grupa moždanih ćelija a nastaje usled nedostatka hranljivih materija i/ili kiseonika. Manifestuje u vidu oduzetosti pojedinih delova tela, poremećajem govora, smetnjama u koordinaciji pokreta i hoda ili raznim psihičkim ispadima i poremećajima svesti, a prema statističkim podacima u skoro 33 odsto slučajeva dolazi do smrtnog ishoda. Ishemijski moždani udar koji nastaje zapušenjem krvnog suda je mnogo češći (75-85%) se veoma uspešno leči trombolizom.

Dr Cveta Roganović / Foto: Opšta bolnica Vrbas

„Pre sedam dana u Opštoj bolnici Vrbas smo počeli sa primenom najsavremenijeg načina lečenja ishemijskog moždanog udara. Ako se ova terapija primeni na vreme i bez komplikacija, pacijent nastavlja život bez posledica. Veoma veliki značaj ove terapije je u tome što se smanjuje invalidnost, onesposobljenost, vreme hospitalizacije, rehabilitacije, vreme odsustvovanja s posla… Tako da imamo veliki zdravstveni, socijalni i ekonomski značaj“, rekla je dr Cveta Roganović, načelnica Odeljenja neurologije i dodala: “Bitno je naglasiti da je neophodna brza reakcija u vremenskom periodu od 4,5 sata, da pacijenti što pre stignu do bolnice – dobra saradnja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, ali i konstantna edukacija stanovništva o simptomima moždanog udara, kao i o prevencijiu ove bolesti.“

„Ponosan sam što je još jednom pobedio entuzijazam i nesebično zalaganje kolega, s ciljem da se lečenje pacijenata pomeri za korak više“, rekao je dr Milan Popov, direktor Opšte bolnice Vrbas.