Stižu nova rešenja za naknadu za odvodnjavanje

93

VOJVODINA - Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" obaveštava sve obveznike naknade za odvodnjavanje da će dostava rešenja za preostalih devet meseci ove godine početi u četvrtak 1. novembra.

Uz rešenje za preostala tri kvartala ove godine, obveznici će dobiti i obaveštenje o eventualnim dugovanjima za prethodni period. Rešenja će se dostavljati sukcesivno, a sva bi trebalo da budu isporučena tokom novembra.

Obveznici naknade za odvodnjavanje koji nisu saglasni sa rešenjem, mogu da se žale u skladu sa uputstvom koje im je prosleđeno kao sastavni deo ovog dokumenta.

Iz JVP „Vode Vojvodine“ naglašavaju da će se rešenja dostavljati lično na adresu korisnika, kako je Zakonom o opštem upravnom postupku i predviđeno. Neisporučena rešenja odmah se vraćaju u JVP „Vode Vojvodine“, a obveznici će uz ličnu kartu, što do sada nije bio slučaj, u bilo kojoj pošti moći da dobiju kopiju tog rešenja.

Takođe, sve nedoumice mogu lično da se razreše u poslovnoj zgradi JVP „Vode Vojvodine“, u šalter sali za rad sa strankama, od 10:00 do 14:00 časova. Osnovne informacije o svim vrstama naknada, kao i do sada, mogu se dobiti pozivanjem Korisničkog servisa na brojeve 0800/21-21-21, 021/4881-433 i 021/4881-539.