Opština Odžaci regresira deo troškova prevoza studenata

113

ODŽACI - Opština Odžaci raspisala je oglas za regresiranje dela troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2018/2019 godinu.

Centar Odžaka / Foto: Nemanja Janjanin

Pravo konkurisanja imaju studenti sa prebivalištem na teritoriji opštine Odžaci koji svakodnevno putuju na međugradskoj, međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do mesta ustanove visokog obrazovanja, odnosno studenti koji nisu korisnici usluge domskog smeštaja i ne stanuju u privatnom smeštaju.

Studenti ne mogu da budu korisnici studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava i drugih institucija, fondova i fondacija i treba da upisuju godinu studija prvi put.

Uz Zahtev za priznavanje prava na regresiranje putnih troškova studenti prilažu i sledeće:

  • Fotokopiju očitane lične karte
  • Fotokopiju indeksa (prva, druga strana i strana na kojoj je upisan poslednji semestar)
  • Uverenje sa fakulteta – dokaz da se školuje na teret budžeta, da prvi put upisuje određenu godinu studija i da nije korisnik studentskih stipendija i kredita
  • Uverenje službe studentskih domova da ne koriste usluge smeštaja
  • Izjavu da svakodnevno putuje od mesta stanovanja do ustanove visokog obrazovanja
  • Ovrenu izjavu o zajedničkom domaćinstvu
  • Fotokopiju tekućeg računa

Oglas je otvoren do 30. novembra 2018. godine.

Zahtevi se predaju na šalteru broj 6 Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Odžaci.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi, neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije obratiti se na broj telefona 025/466-047.

Ceo tekst oglasa pročitajte – OVDE.