(FOTO) Održana XXIII Skupština PU „Lokal pres“, izabrano novo rukovodstvo

132

Portal "Naše Mesto" kao član PU "Lokal press" učestvovao je u izbornoj skupština ovog udruženja koja je održana u periodu od 29. novembra od 1. decembra u hotelu Solaris u Vrnjačkoj Banji.

Foto: Nebojša Radosavljević Raus

Od ukupno 51 redakcije, prisustvovalo je 34. Za novi Upravni odbor, 11 članica imenovalo je svoje kandidate.

Dragan Đorđević, direktor „Sremskih novina“ iz Sremske Mitrovice, novi je predsednik Upravnog odbora Poslovnog udruženja Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“. Pored njega, novi članovi Upravnog odbora su Nikola Lazić, „Bujanovačke” iz Bujanovca, Stojan Marković, „Čačanske novine“ iz Čačka, Zvonko Damjanović, „Nove knjaževačke novine“ iz Knjaževca i Vladimir Malešić, TV Forum iz Prijepolja.

Foto: Nebojša Radosavljević Raus

Članicama je bio podnet i Izveštaj o radu i projektnim aktivnostima udruženja tokom 2018. godine, predstavljeno Istraživanje o primeni medijskih zakona u lokalnim sredinama sa posebnim osvrtom na projektno sufinansirane, koje Lokal press sprovodi uz podršku organizacije Civil Rights Defenders.

U okviru skupštine organizovane su i dve radionice. Radionicu za pisanje projekata i sprovođenje projektnog ciklusa vodio je Vladimir Pilja, a Radionicu za evaluatore Lokal presa Natalija Bratuljević.

Foto: Nebojša Radosavljević Raus

Davor Marko, IREX, vođa tima za medijsku podršku i Danilo Krivokapić, direktor SHARE Fondacije, predstavili su u četvrtak, 29. novembra, GDPR – vodič za medije. Nakon ove, svoju prezentaciju imao je i Zoran Gavrilović, direktor organizacije „Birodi“, koji je članice Lokal presa upoznao sa Inicijativom za unapređenje integriteta u medijima „Mediji i integritet“.

Pored toga, organizovan je i okrugli sto pod nazivom “Kakav nam je Zakon o javnom informisanju potreban, pre ili posle Medijske strategije“.

Ovogodišnje radionice koje su realizovane na Skupštini su finansijski podržane od strane National Endowment for Democracy (NED), a održavanje Dvadesettreće Skupštine PU ”Lokal pres” omogućili su NED i OEBS.

Zaključci sa skupštine PU Lokal pres

Skupština PU Lokal pres konstatuje da je u 2018. godini došlo do pogoršanja uslova za opstanak lokalnih medija u svim aspektima – od gušenja medijskih sloboda, drastične zloupotrebe konkursa za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa do još većeg sužavanja medijskog tržišta.

Skupština upozorava na opasnost od pojave osnivanja novih medija u toku medijskih konkursa, koji ne ispunjavaju profesionalne i etičke kriterijume i unose nelojalnu konkurenciju na medijsko tržište, kao i na sve češće kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja od strane lokalnih samouprava.

Foto: Nebojša Radosavljević Raus

U cilju unapređenja položaja lokalnih medija i očuvanja profesionalnih i etičkih standarda, Skupština donosi sledeće zaključke:

  1. Lokal pres će kroz učešće u Radnoj grupi za izradu Medijske strategije i Timu za dijalog sa Koordinacionim telom Vlade Republike Srbije dati svoj doprinos novoj zakonskoj regulativi i rešavanju krucijalnih pitanja medijskih sloboda, bezbednosti novinara, transparentnosti dodele javnog novca u medijskoj sferi
  2. Lokal pres podržava dijalog sa institucijama sistema u cilju unapređenja medijske politike uz obavezu pune transparentnosti tog dijaloga
  3. U skladu sa očekivanim aktivnostima u narednoj godini na izmeni zakonske regulative, Lokal pres će formulisati operativni kanal i komunikacionu platformu kako bi sve članice imale blagovremene informacije i mogućnost učešća u donošenju odluka
  4. Asocijacija će podržati uspostavljanje i razvoj novih poslovnih modela u cilju podsticanja samoodrživosti medija, i u tom cilju će uvesti nove obuke za medije
  5. Asocijacija će pojačati aktivnosti na uspostavljanju zajedničkog marketinga svojih članica
  6. Asocijacija će nastaviti borbu za uspostavljanje pravilnog modela za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa i imenovanje kopetentnih članova komisija za ocenjivanje tih projekata
  7. Asocijacija će nastaviti zagovaranje da se definiše procenat izdvajanja sredstava iz lokalnih budžeta za sufinansiranje medijskih sadržaja od 1 do 2 odsto
  8. Lokal pres daje punu podršku Savetu za štampu kao samoregulatornom telu i, u periodu predsedavanja ovim najuglednijim medijskim telom, radiće na njegovoj samoodrživosti i očuvanju integriteta i povećanju njegovog uticaja na veću etičnost medija u Srbiji
  9. Asocijacija će se zalagati za veću podršku države za zapošljavanje mladih novinara u lokalne medije

Izvor: localpress.org.rs