Opština Kula raspisala konkurs za nagrađivanje studenata

296

KULA - Odeljenje za društvene delatnosti Opštine Kula raspisalo je konkurs za nagrađivanje studenata u školskoj 2018/2019 godini.

Ilustracija / Foto: M. V.

Pravo na godišnju nagradu ostvaruju studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, ostvaruju najmanje 240 ESPB u toku studiranja i imaju najmanju prosečnu ocenu 9,00. Uslov za konkurisanje je da sudenti prvi put upisuju godinu studija, kao i da imaju prebivalište na teritoriji opštine Kula najmanje šest meseci pre raspisivanja konkursa.

Pravo na konkurisanje ne ostvaruju studenti prve godine i apsolventi.

Ukoliko se zbog ograničenog obima raspoloživih sredstava u budžetu opštine Kula za tekuću godinu ne mogu dodeliti stipendije svim kandidatima koji ispunjavaju uslove za dobijanje stipendije, prednost će imati studenti sa većom prosečnom ocenom.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se Odeljenju za društvene delatnosti Opštine Kula, sa naznakom “Za konkursnu komisiju za nagrađivanje studenata” Kula, Lenjinova 11, Uslužni centar (šalter broj 5). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za prijave je 21. decembar.

Ceo tekst konkursa pročitajte – OVDE.