GG „Kritična masa“ – Dogovor sa građanima u 8 tačaka

273

KULA - Grupa građana "Kritična masa" izlazi na izbore pod rednim brojem 8, sa ukupno 15 kandidata za odbornike. Ovom prilikom oni objavljuju svoj dogovor sa građanima u osam tačaka. Više o tome pročitajte u narednim redovima.

1. Deca su naša budućnost

Srpska napredna stranka od kada je na vlasti podigla je cenu vrtića sa 1.200 na 4.000 din. Na prvoj sednici opštinskog parlamenta smanjiti cenu za 25 posto i preispitati mogućnosti za dalje smanjenje cena, a za treće dete ukinuti plaćanje vrtića.

Pored državne pomoći oko besplatne podele udžbenika uvešćemo pomoć pri kupovinu udžbenika za roditelje sa slabijim primanjima, koji nisu obuhvaćeni besplatnom podelom. Stipendije za studente sa prosekom ocena iznad osam.

2. Unapređenje uslova u oblastima kulture i sporta

Sportskim klubovima i KUD-ovima u prvoj godini povećati dotacije za 100 posto i težiti tome da na kraju četvrte godine iz budžeta bude izdvajano tri posto za klubove.

3. Moratorijum na zaduživanje opštine

Kada je Srpska napredna stranka preuzela vlast zaduženje opštine bilo je 80 miliona dinara, dok je ono danas oko 500 miliona dinara, kako u vidu povučenih sredstava, tako i od onih sredstava koja su izglasana a čekaju na povlačenje.

4. Razvoj preduzetništva i malih ekonomskih gazdinstava

Sredstva od zakupa državne zemlje bez obzira na odluke republičkih organa usmeriti na razvoj preduzetništva i poljoprivrede, a ne kao danas gde se daje za poljočuvarsku službu 66 miliona dinara ili ravnanje atarskih puteva 30 miliona dinara. Takođe prekinuti finansiranje „projekata“ NVO.

5. Aktuelna vlast (SNS, POKS, SVM) je podigla porez na imovinu za 300 posto

Preispitati visinu poreza na imovinu i uvesti obavezu da se najmanje 70 posto poreza vrati u mesto odakle je i uzet, a 30 posto da ide u zajedničke projekte. Ukoliko u tekućoj godini ne bude investicija od zajedničkog interesa, onda sav ubran porez vratiti mestu iz koga je uzet. O utrošku ovih sredstava da odlučuju građani preko MZ, zborova građana i REFERENDUMOM!

6. STOP PRIVATIZACIJI VODOVODA

Ukinuti taksu na vodomer, izvršiti racionalizaciju i reviziju u JKP, preispitati cenu vode. Zakupcima tezgi na pijaci smanjiti cenu zakupa po pijačnom danu, tačnije da plaćaju samo održavanje higijene i osnovnih troškova.

Izvršićemo racionalizaciju JKP u opštini koja će doprineti boljoj i efikasnijoj upravi, povećanju plata neposrednih izvršilaca. Partijskim vojnicima ćemo se zahvaliti uz otpremnine.

VODA JE OPŠTE DOBRO, ZATO PUTEM REFERENDUMA ODBACITI PRIVATIZACIJU VODOVODA!

7. Unapredićemo socijalnu zaštitu građana opštine Kula

Socijalnu zaštitu koja se obezbeđuje iz opštinskog budžeta povećati za 50 posto. Inicirati otvaranje narodne kuhinje.

8. Podrška lokalnim medijima isključivo

Prekinuti finansiranje medija koji se u većoj meri bave informisanjem van teritorije naše opštine. Sredstva preusmeriti na medije sa teritorije opštine Kula.

Poštovani građani, izađite na izbore 16. decembra, glasajte za GG Kritična masa, jer će jedino tako afere i nepravde tipa „Kramerove“ postati prošlost! – navodi se u saopštenju.