Ukoliko niste u stanju da dođete na glasanje, poverenici biračkog odbora dolaze na kućnu adresu

461

KULA - Birač koji nije u stanju da glasa na svom biračkom mestu može da obavesti birački odbor najkasnije do 11:00 časova na dan glasanja, da želi da glasa.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Pošto utvrdi da je takvo lice upisano u izvod iz biračkog spiska, predsednik biračkog odbora zadužuje tri člana biračkog odbora u proširenom sastavu, koji su predstavnici podnosilaca tri različite izborne liste (poverenici biračkog odbora) da sprovedu glasanje van biračkog mesta. Pre odlaska kod birača, birački odbor mora da obezbedi da se biraču ponese potvrda o izbornom pravu. Poverenici biračkog odbora odlaze kod birača, utvrđuju njegov identitet i vrše proveru UV lampom.

Potom poverenici biračkog odbora predaju službeni koverat u kojem se nalaze: glasački listić, zbirna izborna lista, potvrda o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta na obrazscu 7/2018 i poseban koverat u koji će biti stavljen popunjeni glasački listić. Pošto upoznaju birača s načinom glasanja, poverenici biračkog odbora napuštaju prostoriju u kojoj birač glasa.

Pošto glasa, birač potpisuje potvrdu o svom izbornom pravu. Nakon toga, poverenici biračkog odbora specijalnim sprejom obeležavaju prst birača, na način utvrđen članom 17. ovih pravila. Birač stavlja popunjeni i presavijeni glasački listić u poseban koverat koji poverenici biračkog odbora pred njim pečate žigom na pečatnom vosku. Tako zapečaćeni poseban koverat birač stavlja zajedno s potpisanom potvrdom o svom izbornom pravu u službeni koverat koji posle toga poverenici biračkog odbora pred njim pečate žigom na pečatnom vosku. Poverenici biračkog odbora pre povratka na biračko mesto moraju da provere da li je birač potpisao potvrdu o izbornom pravu.

Ako birač koji glasa van biračkog mesta nije u stanju da popuni glasački listić (slepo, invalidno ili nepismeno lice), on može da glasa uz pomoć pomagača kojeg sam odredi, na isti način na koji tu pomoć koriste slepa, invalidna ili nepismena lica koja glasaju na biračkom mestu (član 20).

Odmah po povratku na biračko mesto, poverenici biračkog odbora predaju službeni koverat biračkom odboru, koji otvara službeni koverat u kojem se nalazi potpisana potvrda o izbornom pravu i zaokružuju redni broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska. Zatim birački odbor otvara zapečaćeni koverat i iz njega vadi presavijeni glasački listić i ubacuje ga u glasačku kutiju.

Ako nedostaje potpisana potvrda o izbornom pravu, smatra se da birač nije glasao, što se unosi u zapisnik o radu biračkog odbora. Birački odbor unosi u zapisnik o radu biračkog odbora podatak o tome koliko je birača glasalo van biračkog mesta, a nakon glasanja, uz ostali izborni materijal, u posebnoj koverti prilaže i sve potpisane potvrde o izbornom pravu.

Glasanje birača van biračkog mesta može se obaviti samo na području opštine, odnosno grada kojem pripada biračko mesto.

IZBORE 2018 UŽIVO MOŽETE PRATITI NA POSEBNOJ STRANICI – OVDE.