Šta je to astrologija? Da li je to stvar nauke ili sujeverje?

93

Običan i jednostavan odgovor se na ovo pitanje ne može dati, iako deluje kao jasna stvar. Definicija se ne može sastaviti samo u jednoj rečenici i zbog toga je neophodno dublje objasniti njeno značenje.

Da li je astrologija nauka? / Foto: pixabay.com

Astrologija je nekada bila mnogo jasnija i njen pojam i predmet su svakom astrologu bili jasni jer nisu imali potrebu da se time bave, a da unapred nisu znali funkcionisanje, značenje i cilj astrologije. Međutim, danas se sve to promenilo.

I pre 2000 godina je bilo ljudi koji nisu podržavali astrologiju, a o tome nam govore i dokumenta astrologa iz prošlosti koji su branili astrologiju tako što su njen princip pravdali raznim ljudima koji nisu u nju verovali i koji su bili protivnici astrologije. Među glavnim skepticima su bili čuveni Firmik ili Bonati jer su oni zahtevali naučne i konkretne dokaze koji bi pravila i definicije astrologije poništili, između ostalog i čuvenu rečenicu “kako gore, tako i dole”. I do dan danas u tom pogledu se ništa nije promenilo.

Da li bi astrologiju trebalo smatrati naukom ili ne?

Veliki broj astrologa uglavnom svako svoje izlaganje započinju rečenicom da je astrologija nauka. Posmatrano iz perspektive nekoga ko se astrologijom dugo bavi i ko razume njenu kompleksnost i značenje koje ona ima još iz davnina, onda se može reći da je ona u suštini nauka.

Posmatrano iz ugla filozofije može se reći da je astrologija mnogo preciznija. Međutim, ukoliko se astrologija posmatra od strane nekog kome je taj pojam potpuno nepoznat i koji u svemu vidi samo nauku, činjenice i čistu logiku, onda se astrologija ne može smatrati naukom.

Iz paradoksa koji se koristio u prošlosti i koji je sadržan u korenu reči astrologije astro (zvezda) i logos (nauka), proizilazi definicija astrologije kao nauke o zvezdama iako ona to nije. Reč logos (λόγος) ima više značenja, među kojima je i Božiji um. S obzirom na to da smo mi deo božanske kreacije, a astrologija je instrument spoznaje božanskog uma, onda astrologija predstavlja i instrument spoznaje nas samih.

U prošlosti je bilo sasvim normalno da ukoliko se neko bavi astrologijom, onda se on nazivao astronomom, a ne astrologom jer su astronomija i astrologija bile neodvojive. Međutim, većina astronoma su bili filozofi ili su svoja znanja bazirali na učenjima velikih filozofa, a s obzirom na to da je filozofija majka svih nauka i na njenim temeljima se baziraju temelji astrologije, odnosno prve filozofije (prima. philosophia) čiji je cilj bio istraživanje najviših principa saznanja i prirode.

Godinama kasnije, kako je vreme proticalo, astronomija i astrologija su se sve više udaljavale jedna od druge, a kako je nauka napredovala, posebno fizika, u XV veku su se skroz odvojile i napravile nepremostiv jaz između astrologije i nauke. Danas astrologija nema nikakav značaj u svetu naučnika, ali svakako to nije sprečilo naučnike kao što je Kepler da joj posvete posebnu pažnju.

Astrologija se može smatrati veštinom pomoću koje astrolozi prate kretanje nebeskih tela i tumačenje simbolike koju takva kretanja imaju u karti astrologije, a pomoću nje se mogu sagledati događaji iz prošlosti i mogu se predvideti događaji koji će se dogoditi u budućnosti. U srednjem veku i u vreme renesanse, reč veština je bila daleko više rasprostranjena i ona je označavala umetnost. Adekvatna zamena za reč veštinu je metafizička disciplina ili metod divinacije.

Neki naučnici ispoljavalju licemerje jer zahtevaju da se astrologija dokaže kao nauka. Na mnoga pitanja ni savremena nauka ne može da da konkretne odgovore i dokaze koji bi potvrdili tačnost i ispravnost pojedinih naučnih tvrdnji. Čovekova evolucija, veliki prasak, pa čak i neke stvari koje deca u školi uče, nemaju potporu i nije ih moguće primeniti i dokazati.

Današnji astrolozi stoje iza svog mišljenja da astrologija objašnjava uticaj planeta na čoveka. Samim tim se može postaviti pitanje kako se sav taj uticaj ispoljava? Na primer, potreban je dokaz da je Jupiter odgovoran za sitniju ili krupniju građu nekoga i njegovo pozitivno razmišljanje.

U startu je potrebno razdvojiti konkretan uticaj nebeskih tela na čoveka i živi svet i simbolički odnos čoveka i planeta.

Posmatrano iz ugla nauke, nebeska tela na nas utiču neprestano. Najviše smo izloženi uticaju Sunca i Meseca jer su oni najbliži i najveći. Pomoću svoje toplote i svetlosti Sunce utiče na razvoj živog sveta i na njegove vitalne procese, a Mesec svojom blizinom utiče na plimu i oseku, na biljni i životinjski svet, kao i na mentalno – emotivna stanja čoveka i na njegovo telo. S obzirom na to da još uvek nije dovoljno ispitan uticaj velikih planeta kao što su Saturn i Jupiter, oni se pominju kroz elektromagnetna i druga zračenja.

Postavlja se pitanje, kako astrologija funkcioniše i šta je sve od toga primenjivo? Gotovo ništa se ne može izdvojiti i dokazati. Možda je moguće dokazati kako mesečeve mene utiču na neku osobu i na njeno raspoloženje, ali se naučnim metodama nikako ne može dokazati da će osoba koja ima Mesec u Škorpionu imati potpuno različiti emotivni sklop od osobe koja ima Mesec u Blizancima

Moguće je dokazati da Sunce utiče na život i na razvoj njegove vitalnosti, ali nije moguće naučno dokazati zbog čega Sunce u Lavu ima drugačije karakteristike od od Sunca u znaku Raka. Nemoguće je dokazati kako Venera utiče na odluku nekoga da bude pevač, slikar ili kreator, kao što nije moguće dokazati kako se pod uticajem Venere rađaju prijatne i lepe osobe. Ne može se dokazati zbog čega od dve osobe koje imaju istu poziciju u Merkuru, jedna osoba muca, a druga ne. Takođe se ne može utvrditi da će Merkur u kvadratu sa Marsom uticati da neka osoba bude ljutita i koja će bez oklevanja reći svoje mišljenje, kao ni to da će tokom života imati povrede i da će biti nesmotrena.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Ako se na ovaj način suočimo sa nekim naučnicima, sigurno je da ćemo biti nadjačani i da nećemo pobediti jer će se svaki pokušaj da objasnimo planetarni uticaj završiti tako što će se postaviti neko pitanje. Kao na primer, zbog čega ta zračenja tokom istog dana i sata, na istom mestu, ne deluju na isti način na dve osobe? Astrologija na ova pitanja ne može dati konkretan odgovor i dokaze. Astrologija se zbog toga definiše kao čitanje simbola čijim se povezivanjem dobija slika o sklonostima neke osobe, njenom psihofizičkom stanju i onome što je u životu može čekati. Samim tim nema mesta elektromagnetnim niti drugim zračenjima.

Planetarna hijerarhija i njeni zraci

El – Kindi je bio arapski mislilac koji je u svom delu “O nebeskim zracima” govorio o ovoj temi i kao pristalica neoplatonističke škole jer je pokušao da približi i da da logično objašnjenje nebeskih uticaja na život i sudbinu čoveka. Smatrao je da svako telo, zvezda, planeta ili čovek (pa čak i elementi i prašina) šalju zrake koji su jedinstveni i koji slede pravila optike koji uzajamnim dejstvom uzrokuju pojedine događaje.

Ovo ne bi moglo da se objasni kroz stvarni uticaj planetarnih zračenja i upravo to podseća na neke teorije koje i dan danas potkopavaju astrologiju i njeno značenje. El-Kindi je bio mislilac koji je pravio veliku razliku između simboličkog uticaja i stvarnog, realnog uticaja. Govorio je da Sunce svojim zracima utiče na telo čoveka, a svojom toplotom utiče na vitalnost i život i da učvršćuje duh čoveka. Duhom se smatra element koji naučno nije dokazan i zbog toga se astrologija nikada neće moći poistovetiti sa drugim naukama. Nebeski zraci i njihovi uticaji koji su danas doslovce shvaćeni se posmatraju kroz prizmu simbolizma, a ne kao elektromagnetni fenomen.

Robert Hend je u prevodu predgovora “On the stellar reys” rekao da El-Kindijeve “zrake” ne treba shvatati u potpunosti ozbiljno kao elektromagnetno zračenje već kao astrološko zračenje. On smatra da je kompletna priroda povezana u jednu celinu putem uzajamne radijacije, a čija pozadina se nalazi u nebeskoj harmoniji i kretnju nebeskih tela. Da bismo sve to razumeli, moramo se osvrnuti na kosmološki nacrt odnosno na kosmičku hijerarhiju.

Redosled kosmologije

U pogledu helenizma, kosmos je posmatran kao živi organizam sa dušom i tu postoji određena analogija između mikro i makro sveta koja se ogleda u organizmu čoveka. Detaljno objašnjenje se može pronaći u Platonovom “Timaju” i ta osnova nas udaljava od principa koji su u potpunosti naučni i koji ne priznaju postojanje kosmičke duše i inteligencije koja je postojala pre svega što nas sada okružuje.

Tradicionalni prikaz kosmosa se smatra geocentričnim, sa Zemljom koja je u centru i sa mnoštvo koncentričnih sfera oko nje, a ne kao prikaz univerzuma kakvog nam nauka predstavlja kroz heliocentrični sistem. Međutim to ne znači da astrolozi u prošlosti nisu bili upoznati sa heliocentričnošću. Aristarh je o tome pisao u III veku pre naše ere.

Geocentrični sistem daje uvid u celinu ljudskog bića koje ne predstavlja samo materijalnu figuru već ima duh i dušu. Svuda se može pronaći princip trojstva: u hrišćanstvu (Otac, Sin i Sveti Duh), u hinduizmu (Brahma, Višnu i Šiva), u alhemiji (sumpor, živa i so) ili misticizmu (duh, duša i telo). Čovek ima moć jer je intelektualno biće pa može da razpozna zbog čega se razlikuje od drugih bića i zbog toga njegovo mesto je u centru. S obzirom na to da čovek živi na Zemlji, on je u stanju da posmatra i dešifruje kosmos, njegovu namenu i simbole. Heliocentrični sistem u centru zbivanja stavlja materijalno, a čoveka stavlja u stranu.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Prema ideju da se Zemlja nalazi u centru kosmosa, Zemlja i sve što se nalazi na Zemlji pripadaju sublunarnom svetu koji u suštini ne postoji i koji se ne kvari i taj svet se sastoji od četiri elemenata i njihovih kombinacija – zemlja, vatra, voda i vazduh.

Sfera Meseca je nabliža sferi Zemlje, a iza te sfere se nalazi sfera Merkura, Venere, Sunca, Marsa, Jupitera i Saturna koje su poređane kaldejskim planetarnim redosledom, a sve prema brzini planeta koje kruže oko Zemlje u geocentričnom sistemu. Zbog toga je Mesec kao najbrža planeta najbliža zemlji, a Saturn je kao najsporija planeta najudaljeniji.

Etar je peti element i tu se podrazumeva sve što se nalazi izvan sublunarnog sveta. Etar se ne menja, večan je i zbog toga su sva nebeska tela večna sve dok Tvorac to ne promeni. I zbog svega ovoga možemo doneti zaključak da se na Zemlji uvek sve menja, da ništa nije večno, a da su te promene, posledica kretanja.

U astrologiji se planete dele na superiorne i inferiorne. Ako su planete bliže elementarnoj sferi one su slabije i trpe više uticaja od onih planeta koje su dalje.

Zaključak

Da bismo u potpunosti shvatili princip kosmosa i da bi se shvatila svrha postojanja kao i predmet i svrha astrologije, pre svega se treba upoznati sa filozofijom i hermetičkim principima. Na osnovu svega ovoga napisanog, može se doneti zaključak da se informacije o potencijalnoj sudbini svake osobe može saznati na osnovu kretanja nebeskih tela i konfiguracija koje se međusobno stvaraju.

Količinu energije kojom neko telo deluje na čoveka ne meri astrolog. Njegov zadatak je da tumači simbole koji se vezuju za svako nebesko telo i za njegovu konfiguraciju. Planete su tu da simbolišu veze sublunarnog i nadlunarnog sveta koje su sadržane u hermetičkoj maksimi “kako gore, tako dole.”

24.01.
063533XXX
OGL Prodajemo dvosoban stan u centru Kule, Trg Oslobodjenja 2. Iznad Ideje. Informacije na: 063533005
19.01.
0652339XXX
OGL Prodajem kucu u Marka Miljaniva 2, Kula, plac povrsine 5 ari, kuca povrsine 80 kv, plus pomocne prostorije, kontakt 0652339591 cena dogovor
19.01.
062273XXX
OGL Zaposlena sam, tolerantna, pedantna i nepušač, potreban mi je namešten ili polunamešten manji stan u Kuli u okolini centra za izdavanje, do 100€ sa troškovima. Kontakt telefon 062273996/viber.
18.01.
0658151XXX
OGL PRODAJEM STENCE MOPSA INFORMACIJE NA 0658151717 Pivnice
18.01.
0658151XXX
OGL Prodajem stence MOPSA sve informacije na tel. 0638804077 Pivnice
Postavite vaš mali oglas ODMAH - Klikni ovde