Budžet opštine Vrbas u 2019. godini veći za 10,2 odsto

170

VRBAS - Na poslednjoj ovogodišnjoj sednici Skupštine opštine Vrbas, odbornici su izglasali budžet za 2019, koji će biti za 10,2 odsto viši nego u 2018. godini.

Opština Vrbas / Foto: Bratislav Grbić / februar 2018. godine

Budžet je projektovan na 1,55 milijardi dinara, a prema rečima predsednika opštine Milana Glušca, planirano povećanje se temelji na povećanju poreza na zarade od 25 milijardi dinara, poreza na prihode od samostalnih delatnosti od četiri miliona dinara, većim namenskim transferima od viših organa vlasti, kao i na neutrošenim sredstvima iz 2018. godine od ukupno 120,9 miliona dinara. Većem budžetu su takođe doprineli prihodi od davanja u zakup građevinskog zemljišta, od čega će polovina od ukupno 120 miliona planiranih za 2018. biti realizovano u 2019. godini, kao i prihodi od poreza na imovinu koji će biti veći za devet miliona dinara, prenosi info portal Opštine Vrbas.

Predviđeni rashodi u 2019. iznose 1,677 milijardi dinara, što je više za 12,58 odsto nego u 2018. godini. Prema Gluščevim rečima, povećanje će radi efikasnijeg rada imati svi indirektni korisnici budžeta. Takođe, značajan deo budžeta u 2019. godini biće usmeren u nastavak modernizacije vodovodne mreže, uređenje obrazovnih ustanova, domova kulture u Vrbasu i Ravnom Selu, gasnih vodova, izradu projektno-tehničke dokumentacije i slično.