(FOTO) U Opštoj bolnici Vrbas održani Dani reakreditacije

400

VRBAS - Nakon Dana reakreditacije u Opštoj bolnici Vrbas od 26. do 28. decembra Svetlana Drča, viši stručni saradnik za akreditaciju u oblasti edukacije unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova je rekla: „Zadovoljstvo je moje što sarađujem sa bolnicom u Vrbasu već duži period, s obzirom na to da je u kontinuitetu u postupku akreditacije.

OBV je od samog početka prihvatila akreditaciju kao način za unapređenje kvaliteta rada što se može videti i po opredeljenju da se uđe u postupak reakreditacije drugi put. Jasno je da je ovo ustanova koja ima višegodišnje iskustvo ali ipak moram istaći da su od prethodne reakreditacije svi zaposleni radili uz visok procenat saglasnosti sa standardima i kriterijumima koji podrazumevaju i zahtevaju kvalitet i bezbednost pacijenata.

Značaj akreditacije se reflektuje i na zdravstvenu ustanovu i na zaposlene, a prvenstveno na uslugu koja se pruža korisnicima. Značaj koji odslikava zajednički cilj Agencije za akreditaciju, zdravstvene ustanove i svih partnera iz lokalne samouprave je da postavi pacijenta u središte interakcije.

Zadovoljan pacijent pretpostavlja i zadovoljnog pružaoca usluga – u ovom slučaju to je zdravstvena ustanova, gde su i zaposleni i menadžment, odnosno direktor na pravi način, timski način, pokazali kako se postižu visoki rezultati. Takođe, ono što jeste karakteristika ustanova koje imaju visoke ciljeve, je trajna opredeljenost, bez obzira na sve izazove i poteškoće, da se bore i izbore sa istima, kao i da daju pun doprinos unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata.

Dr med. Dubravka Papić Damjanović, po struci mikrobiolog, načelnik Mikrobiološke službe u Opštoj bolnici u Užicu se na kraju akreditacionog procesa zvanično obratila zaposlenima u OBV: “U Vašoj bolnici sam u ulozi spoljašnjeg ocenjivača koje je delegirala Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova i vođa tima za spoljašnje ocenjivanje. Opšta bolnica Vrbas, prvenstveno rukovodstvo, ali i svi zaposleni prepoznali su značaj akreditacije što znači da postupaju i sprovode aktivnosti koje su u skladu sa akreditacijskim standardima i takođe sprovode sve aktivnosti koje dovode do daljeg unapređenja kvaliteta rada kako pacijenata, tako i zaposlenih. Svi zaposleni, kako smo primetili u toku ovih nekoliko dana pokazali su aktivno učešće u procesu, imaju pozitivan stav prema procesu akreditacije i shvataju ga kao jedan trajan sled koraka, a ne kao neki kratkoročni proces koji se ubrzo završava.“

Dr Papić Damjanović je dodala: “Zaposleni su prepoznali da će im ovakav način funkcionisanja bolje urediti sistem i dovesti do daljeg unapređenja rada u svakom segmentu. Rezime Tima za akreditaciju će dobiti Agencija za akreditaciju koja daje završni izveštaj o akreditacionom statusu Opšte bolnice Vrbas za naredni period“.

Goste je pozdravio i zaposlenima se obratio i direktor OBV Popov dr Milan zahvalivši se na uspešnoj saradnji članicama Tima za akreditaciju, zaposlenima, kao i svim saradnicima bolnice.