Raspisan javni poziv za rešavanje stambenog pitanja izbeglica opštine Kula

330

KULA - Raspisan je javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglica sa prebivalištem na teritoriji opštine Kula kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom ili pomoći u građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne kuće.

Ulica u Savinom Selu / Foto: M. V. fotopres.com

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu biti veća od 1.400.000 dinara, odnosno do 1.200.000 za pomoć pri kupovini kuće i do 200.000 sa obračunatim PDV-om za dodatnu pomoć u građevinskom i drugom materijalu namenjenom za adaptaciju ili popravku kuće sa okućnicom.

Izabrani korisnik može da učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene u iznosu do 50 odsto od iznosa koji se odobrava.

Podnosilac prijave treba da ima izbeglički status ili da je stekao državljanstvo Republike Srbije. Uslov za podnošenje prijave je da lice ima prijavljeno prebivalište odnosno boravište na teritoriji opštine Kula i da nema u svojini nepokretnost kojom bi mogao da reši svoje stambeno pitanje.

Prijave se podnose sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave Kula lično ili poštom na adresu: Opština Kula, Lenjinova 11, sa naznakom: Prijava na javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumentacijom je 4. februar 2019. godine.