Raspisan drugi javni poziv za IPARD podsticaje namenjene preradi i marketingu

119

SRBIJA - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Predmet ovog javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća i zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Po ovom javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.525.926.538 dinara, a visina podsticaja je 50, odnosno 60 odsto prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i i povrća i sektora mesa milion evra, a u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na sajtu Uprave za agrarna plaćanja – OVDE.

Rok za podnošenje zahteva je do 11. marta.

Informacije u vezi raspisanog javnog poziva mogu se dobiti putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 i 260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/302-01-00, 302-01-01 i 310-70-13, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova.