Opština Odžaci poziva lica sa invaliditetom da se prijave za parking karte

47

ODŽACI - Opština Odžaci raspisala je javni poziv za izdavanje parking karte za označavanje vozila lica sa invaliditetom radi korišćenja parking mesta za invalidna lica.

Foto: Tdmalone / Wikipedia

Parking kartu mogu da dobiju invalidi kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom i lica sa trajnim oštećenjem organizma ili donjih ekstremiteta najmanje 80 odsto.

Lice koje želi da ostvari pravo za dobijanje parking karte za označavanje vozila invalidnog lica mora Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Odžaci da podnese fotokopije sledećih dokumenata:

  • potvrda o telesnom oštećenju i drugu medicinsku dokumentaciju
  • lična karta osobe sa invaliditetom, odnosno prijava prebivališta za maloletno dete
  • saobraćajna dozvola koja se vodi na osobu sa invaliditetom ili ugovor o lizingu,
    vozačka dozvola

Zahtevi za korišćenje parking karata osoba sa invaliditetom mogu se podnositi tokom kalendarske godine, a preuzimaju se u zgradi Opštinske uprave opštine Odžaci, Knez Mihajlova broj 24, Odžaci (pisarnica).

Ceo tekst javnog poziva pročitajte na sajtu Opštine Odžaci – OVDE.