Istraživali smo šta vam je potrebno ukoliko želite da vozite traktor

36512

KULA - Otkad je donet novi zakon o bezbednosti u saobraćaju mnogi vozači su ostali u nedoumici za koja vozila poseduju dozvolu, šta im se priznaje, a šta ne. U nastavku sledi ukratko objašnjenje za polaganje F kategorije, odnosno polaganje za traktor.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Auto škola Kovač je jedna od retkih škola koja vrši obuku za polaganje F kategorije. Tokom svog dugogodišnjeg radnog iskustva stekli su ogromno znanje, obučili su veliki broj kandidata i samim tim su kvalitet svojih usluga doveli na veoma visok nivo.

U F kategoriju vozila se ubrajaju traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine. Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršenih 16 godina života. Cena obuke i ispita zavisi od toga koju kategoriju već posedujete, a ukoliko nemate položeno ni za jednu kategoriju onda plaćate punu cenu obuke. Ispit iz položene prve pomoći nije potreban.

F kategorija je automatski priznata samo onim vozačima koji su za B kategoriju položili pre stupanja na snagu novog zakona, s tim da ako imate položeno za B kategoriju, dovoljno je da saslušate sedam teorijskih i prođete kroz isto toliko praktičnih časova da biste imali uslov za polaganje za kategoriju F.

Ukoliko vozač prethodno ima položeno za AM, A1, A2 i A onda mu je za F kategoriju potrebno sedam časova iz teorijske obuke i deset iz praktične obuke.

Svi ostali koji žele da upravlajaju traktorom i radnim mašinama prethodno moraju da polože za F kategoriju gde se teorijski deo sastoji od 40 časova, a praktični od 20.

Moramo napomenuti da po novom zakonu o bezbednosti u saobraćaju probna vozačka dozvola traje dve godine, s tim da ukoliko osoba dobije vozačku dozvolu pre navršene 19. godine onda će ta probna dozvola važiti sve do navršene 21. godine.

Ako se odlučite da polažete za traktor u Auto školi Kovač u Kuli, potrebno je da imate važeću ličnu kartu, lekarsko uverenje koje ne sme biti starije od šest meseci i da imate navršenih 16 godina. Teorijski deo ispita se polaže nakon završene praktične obuke. Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 025/729-234, 064/170-41-55 ili lično u Auto školi „Kovač“ na adresi Maršala Tita 214 u Kuli.