Novine u zdravstvenom osiguranju donose duže bolovanje i sankcionisanje izbegavanja prevencije

162

SRBIJA - U skupštinsku proceduru je 8. januara ušao predlog Zakona o zdravstvenom osiguranju koji nam donosi nekoliko novina.

Foto: Nemanja Janjanin

Prema ovom predlogu, izabrani lekar može da otvori bolovanje u trajanju do 60 dana, što je dvostruko više nego sada. Predloženo je takođe da se za vreme odsustva sa posla zbog nege deteta do 18 godina roditeljima isplaćuje naknada za bolovanje u visini do 100 odsto osnovne plate.

Prema pisanju medija, korisnicima zdravstvenog osiguranja će novim izmenama biti omogućeno dopunsko i dodatno dobrovojno osiguranje, ali će zato u slučaju neopravdanog izostanka sa preventivnih pregleda plaćati 35 odsto cene lečenja.

Ova mera će, navodi se, važiti samo ukoliko se osiguranik ne odazove na više poziva u okviru jednog ciklusa skrininga, a u međuvremenu se razboli od bolesti koja je na vreme mogla da se otkrije i tretira. Iz Ministarstva zdravlja su poručili da ova mera nije kažnjavanje osiguranika, nego dodatni model koji će doprineti podizanju svesti o značaju prevencije.

Jedna od novina predloženog zakona je da se palijativno zbrinjavanje za umiruće pacijente u potpunosti obezbeđuje na teret osiguranja, a najmanje 65 odsto za lečenje bolesti osiguranika koji se nije na vreme odazvao na jedan od programa skrininga.

Kako prenose Novosti, po predlogu novog zakona osiguranici će moći da ostvare šira prava iz zdravstvenog osiguranja i u slučajevima kada zbog propusta poslodavaca nemaju redovnu uplatu doprinosa za zdravstveno. Takođe, ukoliko Skupština usvoji predložena rešenja, uvode se i novi osnovi osiguranja za poljoprivrednike, javne beležnike i izvršitelje, osiguranike koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od stranog nosioca osiguranja, a imaju stalni ili privremeni boravak u Srbiji, za žrtve terorizma i za ljude sa statusom borca i slično.