Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor akreditovana na period od sedam godina

165

KULA / SOMBOR / ODŽACI - Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije uručila je 11. januara Opštoj bolnici "Dr Radivoj Simonović" u Somboru Sertifikat o akreditaciji na period od sedam godina.

Na svečanosti koja je upriličena tim povodom, prisutnima se obratio v. d. direktora bolnice dr Dragan Rastović, koji je kroz prezentaciju izneo podatke o radu bolnice, kao i pokazatelje izvršenja u protekloj godini. Prema njegovim rečima, kvalitet usluga Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ podignut je na viši nivo zahvaljujući pomoći i podršci Pokrajinske vlade, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i Ministarstva zdravlja.

Dr Dejan Milinković, koordinator u procesu reakreditacije, istakao je da je Sertifikat na maksimalan period plod rada svih zaposlenih i svedoči o postizanju rezultata koji zadovoljavaju visoke standarde i ocene.

Pored adaptacije više odeljenja i kabineta, u proteklom periodu nabavljena je i savremena oprema koja je značajno poboljšala kvalitet rada bolnice. Kroz prezentaciju prisutni su mogli da vide i fotografije realizacije prvog dela projekta primenjenih geoloških istraživanja podzemnih termomineralnih voda na izvorištu Jodne banje u Bezdanu – bušenje novog bunara na dubini od 340 metara za potrebe Odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju kao i fotografije realizovanog projekta nabavke i postavljanja trojezičnih tabli i putokaza u krugu i na objektima Opšte bolnice Sombor.

Jedan od značajnih kapitalnih ulaganja, čiji se početak realizacije očekuje do kraja 2019. godine, je izgradnja objekta uz postojeći Hirurški blok, a za potrebe izrade kompletne projektno-tehničke dokumentacije potpisan je aneks ugovora o sufinansiranju sa gradom Somborom i opštinama Kula, Odžaci i Apatin. Ovaj kapitalni projekat imaće veliki značaj za korisnike zdravstvenih usluga Zapadnobačkog okruga.