Objavljeni kalendar i propozicije za smotre recitovanja u ovoj godini

1677

KULA - Kulturno-prosvetna zajednica opštine Kula objavila je kalendar i propozicije za smotre recitovanja u toku 2019. godine.

Kulturni centar Kula, pogled iz galerije / Foto: N. Janjanin / jun 2017. godine

Mesne smotre recitovanja u opštini Kula održaće se po sledećem rasporedu:

  • 26. februar – Crvenka
  • 27. februar – Lipar i Kruščić
  • 28. februar – Ruski Krstur
  • 1. mart – Kula
  • 2. mart – Sivac

Domaćini mesnih smotri su domovi kulture u Crvenki, Ruskom Krsturu i Sivcu, Kulturni centar u Kuli, KUD Lipar i KUD Kruščić.

Mesnim smotrama prethode takmičenja u školama i organizacijama u kulturi. Prijave za učešće recitatora na Mesnoj smotri dostavljaju se domaćinu smotre.

U Kuli će se 9. marta održati 51. Opštinska smotra recitovanja „Maksim Jeknić“, a za njom slede i zonska smotra recitovanja u Baču koja se održava 16. i 17. marta, zatim 50. pokrajinska smotra recitovanja u Sečnju od 12. do 14. aprila i 51. republička smotra recitovanja u Valjevu u maju mesecu.

Kriterijumi po kojima ocenjivačka komisija ili selektor vrednuju recitatore na svim nivoima takmičenja su jedinstveni za sva tri uzrasta (mlađi, srednji i stariji) i sadrže:

  • izbor pesme primeren uzrastu i polu recitatora
  • pravilnu akcentaciju i dikciju
  • ostvarenje misaono-emotivnih sadržaja pesme
  • prirodnost, izražajnost i sugestivnost recitovanja

Recitatori govore po jednu pesmu, istu na svim nivoima takmičenja. Izbor pesme je slobodan. Pesma se govori napamet i može trajati najviše tri minuta za mlađi i srednji uzrast, a četiri minuta za stariji.