Ako ulica promeni ime, troškove izdavanja lične karte sa čipom snosi država

296

SRBIJA - Na sednici Vlade Srbije, koja je održana 24. januara, na predlog Ministarstva untrašnjih poslova, usvojen je zaključak kojim se građani oslobađaju troškova izdavanja ličnih karata sa čipom, kao i trajnih ličnih karata.

Foto: M. V, fotopres.com

Ovo važi u slučaju kada se upisuje adresa prebivališta nakon utvrđivanja naziva ulica i kućnih brojeva za one ulice koje prethodno nisu imale naziv ili kućni broj.

„U slučaju da je potrebno upisati adresu prebivališta, zato što je nekoj ulici dodeljen naziv ili kućni broj, građani koji poseduju lične karte bez čipa moći će da dobiju nove lične karte sa čipom, bez plaćanja bilo kakvih troškova“, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

U saopštenju se još navodi da će građanima, koji poseduju ličnu kartu sa čipom, podatak o nazivu ulice i kućnog broja biti unet u čip bez promene obrasca lične karte i bez plaćanja bilo kakve takse ili naknade.

Usvajanjem ovog zaključka svi troškovi padaju na teret budžeta Republike Srbije.