Pokrajina sufinansira vantelesnu oplodnju: Po 200.000 za drugo i svako naredno dete

76

VOJVODINA - Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova izdvojio je 30 miliona dinara za biomedicinski potpomognutu oplodnju za drugo, treće, četvrto i svako naredno dete.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Sufinansiranje troškova ove procedure iznosi 200.000 dinara jednokratno, a to pravo mogu da ostvare porodice, odnosno parovi, za usluge u zdravstvenim ustanovama koje imaju važeću dozvolu zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja.

U Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova navode da parovi treba da imaju najmanje jedno zajedničko živo dete ili dete koje pripada jednom od partnera. Uslov je takođe da žena nema više od 44 godine, kao i da podnosioci zahteva imaju prebivalište na teritoriji Vojvodine najmanje godinu dana od dana pozitivnog mišljenja Stručne komisije BMPO Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.

Zahtev može da se podnese tokom cele godine i to na pisarnici Pokrajinske vlade u Novom Sadu ili slanjem dokumentacije i zahteva poštom, na adresu Sekretarijata, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.