Finansijska pomoć za najuspešnije studente iz izbegličkih i raseljeničkih porodica

130

VOJVODINA - Raspisan je javni poziv za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim studentima iz izbegličkih, prognaničkih i raseljeničkih porodica na teritoriji Vojvodine.

konkursi
Ilustracija / Foto: Nemanja Janjanin / jul 2017. godine

Pravo na učešće mogu da ostvare studenti ili njihovi roditelji koji su imali ili imaju status izbeglih, prognanih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine pre donošenja Odluke o osnivanju Fonda (21. decembar 2006. godine), tj. studenti osnovnih akademskih studija i strukovnih studija (izuzev studenata prve godine) na teritoriji Republike Srbije, a koji se prijave na javni poziv od 30. januara do 28. februara 2019. godine.

Uslovi za pružanje finansijske pomoći su:

  • da je Podnosilac prijave na Javni poziv imao (ima) status izbeglog, prognanog ili raseljenog lica na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine pre stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda, odnosno 21. decembra 2006. godine
  • da su podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedenih na prijavi u roditeljskom ili starateljskom odnosu (u slučaju da je podnosilac roditelj)
  • da student u toku dosadašnjih studija ima prosek ocena najmanje 7,00
  • da student do sada redovno pohađa studije

Prijavu poslati poštom ili doneti lično u zatvorenoj koverti na adresu Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Bulevar Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad, sa naznakom: Javni poziv – studenti.

Ceo tekst konkursa preuzmite sa OVOG LINKA.

Prijavu preuzmite sa OVOG LINKA.