Opština Kula regresira troškove prevoza studenata

862

KULA - Odeljenje za društvene delatnosti opštine Kula raspisalo je konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju.

Opština Kula / Foto: B. Grbić, fotopres.com

Pravo na dodelu sredstava imaju studenti sa prebivalištem na teritoriji opštine Kula koji se školuju na teret budžeta i svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog i višeg obrazovanja. Na konkurs mogu da se prijave studenti koji nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima, kao i oni koji nisu korisnici studentskih stipendija i kredita.

Visina iznosa za regresiranje odrediće se nakon utvrđivanja broja korisnika predmetnog prava i u zavisnosti od iznosa raspoloživih sredstava, a rok za prijavljivanje na konkurs je 16. februar.

Prijave na konkurs, zajedno sa pratećom dokumentacijom, podnose se Odeljenju za društvene delatnosti opštine Kula, Lenjinova 11, u Uslužnom centru (šalter br. 5), u naznačenom roku.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 025/751-151, i 025/751-146 ili u Uslužnom centru opštine Kula neposredno.

Ceo tekst konkursa pročitajte – OVDE.