Saopštenje za javnost Saveza Samostalnih sindikata opštine Vrbas

286

VRBAS - Savez Samostalnih sindikata opštine Vrbas obratio se javnosti, odgovarajući na saopštenje koje je Opštinska uprava Vrbas izdala povodom tužbe za naplatu putnih troškova. U nastavku pročitajte saopštenje Saveza Samostalnih sindikata opštine Vrbas u originalu.

Povodom saopštenja Opštinske uprave Vrbas od 31. januara 2019. godine, Savez Samostalnih sindikata za opštinu Vrbas u obavezi je da upozna javnost sa činjenicama vezanim za isplatu putnih troškova prosvetnim radnicima.

Problemi sa isplatom putnih troškova prosvetnim radnicima traju skoro deceniju. Prvi Sporazum koji je pokušao da reši nastale probleme potpisan je decembra meseca 2014. godine između tadašnje predsednice Odbora obrazovanja SSSO Vrbas Dušice Kolak i tadašnjeg predsednika opštine Bratislava Kažića, a zamenik predsednika opštine u to vreme je bio Milan Glušac. Potpisani Sporazum nikada nije ispoštovan.

U Saopštenju Opštinske uprave se navodi da „zvanični dopisi Sindikata i direktora škola sa zahtevom za isplatu putnih troškova u protekle tri godine nisu stizali na adresu opštine Vrbas“ što apsolutno ne odgovara istini. Naime, predstavnici Samostalnog sindikata, zajedno sa direktoricom SŠC „4. juli“ polovinom decembra 2018. godine obratili su se pismenim zahtevom za isplatu putnih troškova predsedniku opštine. Tom prilikom primila ih je pomoćnica predsednika opštine gđa Danica Paroški, sa kojom su obavili razgovore i upoznali je sa zaostalim neisplaćenim putnim troškovima i nameri prosvetnih radnika da pokrenu tužbe za isplatu. Na Aktivima direktora osnovnih i srednjih škola opštine Vrbas, predstavnicima Opštinske uprave zaduženim za obrazovanje, kao i načelnici Opštinske uprave gđi Sandri Srdanović, predočen je ovaj problem i namera prosvetnih radnika da pokrenu sudske sporove za isplatu putnih troškova.

Iz svega gore navedenog ne stoji da Opštinska uprava nije upoznata sa problemom neisplaćenih putnih troškova zaposlenima u obrazovanju.

Zakonom je regulisana obaveza poslodavca da zaposlenim radnicima isplaćuje putne troškove, te je apsurdna konstatacija iz saopštenja Opštinske uprave da treba neko posebno da ih podseća na njihove zakonom propisane obaveze.

Ovo Saopštenje Opštinske uprave je samo neuspešan pokušaj prebacivanja krivice i odgovornosti za nastale probleme i za eventualnu blokadu računa škola za zaposlene u obrazovanju, direktore škola i sindikate.

Savez Samostalnih sindikata za opštinu Vrbas podržava svaku inicijativu Organa uprave da se prevaziđe ova novonastala situacija i iznađe adekvatno rešenje zajedno sa zakonskim zastupnicima zaposlenih, direktorima škola i zaposlenima koji još nisu pokrenuli sudske postupke. Isto tako pozivamo predstavnike Opštinske uprave jer imamo saznanja o pretnjama i pritiscima na zaposlene koji su podneli ili žele da podnesu tužbe, da sa tim aktivnostima odmah prestanu. U suprotnom SSSO Vrbas će pokrenuti sve zakonom propisane radnje u cilju zaštite prava zaposlenih.

Na kraju se postavlja pitanje odgovornosti lica zaduženih za resor obrazovanja u Opštinskoj upravi, za njihovo nečinjenje i neispunjavanje zakonskih obaveza prema zaposlenima u obrazovanju.

Savez Samostalnih sindikata za opštinu Vrbas iniciraće sednicu Socijalno-ekonomskog saveta opštine Vrbas na kojoj će jedna od tačaka dnevnog reda biti problemi sa isplatom putnih troškova zaposlenima u javnom sektoru.

U Vrbasu, 1. februara 2019. godine

Savez Samostalnih sindikata Vrbas,
Predsednik
Goran Roganović