Odgovor Mesne zajednice Lipar na zajedničko saopštenje Opštine Kula i JKP Komunalac Kula

388

LIPAR - Mesna zajednica Lipar izdala je saopštenje kao odgovor na zajedničko saopštenje Opštine Kula i Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Kula o neispravnosti vode u ovom mestu i rešenju o zabrani njene upotrebe. Saopštenje pročitajte u nastavku.

Mesna zajednica Lipar / Foto: Nemanja Janjanin

Ovim putem apelujemo na lokalnu samoupravu i JKP „Komunalac“ da ne šire nepotrebnu paniku među građanima Lipara. Odmah po dobijanju rešenja Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, tj. sanitarne inspekcije, Mesna zajednica je postupila odgovorno – od isticanja rešenja o zabrani upotrebe vode za piće, ispiranja vodovodne mreže, popravke automatike do upućivanje zahteva Zavodu za javno zdravlje za novo uzorkovanje vode.

Uz konsultacije sa stručnim licem profesorom doktorom hidrogeologom sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, koji je izvršio uvid u dostavljeni nalaz Zavoda za javno zdravlje Sombor, izražavamo osnovanu sumnju u dostavljeni izveštaj o ispravnosti vode za piće. Neispravnost vode za piće je utvrđena samo na izvorištu, zbog prisustva samo jedne bakterije (Sulforedukujućih kostridija). Dostavljeni izveštaj o ispitivanju vode na ostala dva točeća mesta potvrđuju osnovanost naše sumnje u pravilnost uzorkovanja, jer na istim predmetna bakterija nije pronađena i voda odgovara propisima pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Stručno lice je potvrdilo da je predmetna bakterija postojala na izvorištu, a sa obzirom na to da se ista širi geometijski, u mreži bi bila prisutna u mnogo većem obimu (50-100 puta više).

Imajući u vidu da je Liparski vodovod u funkciji od 1970. godine, zanimljivo je da se problem ispravnosti vode za piće pojavljuje tek od trenutka na ne pristajanje na predaju istog JKP Komunalac – od 2013. godine. Po drugi put se potvrđuje neispravnost vode za piće i šalje cisterna u Lipar, što izaziva uznemirenje među stanovnicima Lipara. Po drugi put izražavamo sumnju u ispravnost uzorkovanja vode za piće od strane Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Treba imati u vidu da se i u Liparu i u Kuli primenjuje ista tehnologija za preradu vode za piće (Hlorogen), od strane istog privrednog subjekta Sigma – Crvenka.

Prednje iznete činjenice potvrđuju da ova Mesna zajednica, sve do ovih previranja, je stručno i odgovorno upravljala vodovodom, što pokušava i ovog trenutka iako je pritisnuta problemom nedostatka sredstava i političkim pritiscima.

Prevelika stručnost naše lokalne samouprave je dovela do toga da novoizgrađeni bunar u Liparu, u koji su takođe uložena sredstva Liparčana (1/3 vrednosti isfinansirana iz samodoprinosa), još uvek nije povezan u sistem, a pitanje je, s obzirom na rezultate velike analize vode predmetnog bunara iz 2016, da li će isti moći da se koristi za isporuku higijenski ispravne vode za piće. Analiza je pokazala da je u predmetnom bunaru prisutna bakterija fekalnog porekla i pitanje je da li će se ista ikada eliminisati, jer je možda posledica nestručnog bušenja bunara (postavljanje i nabijanje zasuna pored filtera). Celokupan postupak oko izgradnje predmetnog bunara (od javne nabavke, izbora izvođača, do imenovanja svog nadzornog organa) vodila je lokalna samouprava – a krajnji rezultat pored prednjeg, po pitanju izdašnosti bunara je poražavajuća.

Koliko se stručno u ovoj državi upravlja sa javnim dobrima i javnim finansijama najbolje pokazuje masovno napuštanje ove države od strane stručnih lica, kao i nezadovoljstvo partijski neopredeljenog stanovništva koje sve masovnije protestuje na ulicama širom Srbije.

Savet Mesne zajednice Lipar

 

Zajedničko saopštenje Opštine Kula i JKP „Komunalac“ Kula pročitajte na OVOM LINKU.