Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu do četvrtka

494

SRBIJA – Obaveštavaju se poreski obveznici da 14. februara ističe rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica.

Foto: M. V. fotopres.com

Porez na imovinu se plaća u četiri rate sa rokovima do 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra, a za svaki dan kašnjenja plaća se zatezna kamata.

Visina prve rate poreza na imovinu za 2019. godinu iznosi jednu četvrtinu prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem prve rate potrebno je izmiriti i eventualna dugovanja, ukoliko postoje, kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

Ukoliko lice pokuša da izbegne plaćanje poreza na imovinu, za to je predviđena kazna u iznosu od 5.000 dinara.

Sve potrebne informacije građani mogu da dobiju u Lokalnoj poreskoj administraciji.