Usvojen novi Statut opštine Odžaci

84

ODŽACI - Odbornici Skupštine opštine Odžaci usvojili su novi Statut opštine koji je usklađen sa Izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Zgrada Opštine Odžaci / Foto: N. Janjanin, fotopres.com

Prema pisanju Radio Odžaka, Zakon o lokalnoj samoupravi izmenjen je i dopunjen 2018. godine, a doneti su i novi, odnosno novelirani su pojedini važeći zakoni kojima su uređena pitanja od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave. Lokalne samouprave su u obavezi da svoje statute i druga opšta akta usklade sa Zakonom o lokalnoj samoupravi najkasnije do 28. marta.

Novinu u Statutu predstavlja definisanje opštinskog pravobranilaštva kao organa opštine, odnosno organa koji vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine.

Odbornici su takođe usvojili odluke o imenovanju Nikole Arsića za direktora JKP „Usluga“, dok je Ninko Adamović izabran za direktora JKP „Brestkom“ Bački Brestovac.